สาขาวิชาภาษาจีน เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

🇨🇳 สาขาวิชาภาษาจีน
🎯เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
⏳รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
⏱ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2564⏱
❌ไม่มีสอบสัมภาษณ์​ ❌
.
เอกสารประกอบการสมัคร
– ใบสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ
– แฟ้มสะสมผลงาน
– สำเนาผลการเรียน 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
– รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ติดใบสมัคร)
– หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
** หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ต้องลงลายมือชื่อ และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ**
.
สามารถสมัครเรียนได้ทางเว็บไซต์ กองบริการการศึกษา https://reg.psru.ac.th
หรือด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารพิบูลวิชญ์
.
สอบถามเพิ่มเติม 055-267050 ,055-267000 ต่อ 8785-8787 กองบริการการศึกษา มรพส. หรือ ติดต่อ 061-7968425 พี่บอมบ์ งานรับเข้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ
Line : @reg.psru
Facebook page: มะนุด-จีน psru – สาขาวิชาภาษาจีน ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
.
.
#ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ #อยากเรียนต้องได้เรียน
#สาขาวิชาภาษาจีน #เอกจีน #มอพิบูล #คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #TCAS #TCAS65 #รับตรงร่วมกัน #Admission

Social Share

Leave a Reply