มรพส. ส่งเสริมให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start Up

🥇 มรพส. ส่งเสริมให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start Up
▪️ขอชื่นชมนายวัชรพล เพ็งเทศ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำเสนอผลงานแผนธุรกิจดิจิทัล คว้ารางวัล Most Viable Product ในโครงการการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค ( New Regional Startups) เมื่อวันที่ 28-30 มิ.ย. 66 วังจันทน์ริเวอร์วิว Wangchan Riverview PHS
◻️
▪️ ด้าน นายวัชรพล กล่าวว่า “ขอบคุณตัวเองมากๆครับ ที่พยายามเรียนรู้ในสิ่งที่ชอบอยู่ตลอด 🫶🏻ขอบคุณพี่เบญเเละพี่เกดนะครับ ที่คอยสั่งสอนเด็กคนนี้ 🫶🏻ขอบคุณ เอิ้น อวิรุทธ์ ที่คอยเเลกเปลี่ยนความรู้ให้กันเสมอมา”
ตลอดจน…ขอบคุณ มรพส. ที่เปิดเวทีสำหรับผู้สนใจเป็นนักธุรกิจพันธุ์ใหม่ให้สมกับความเป็น มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างนวัตกรรม

Social Share

Leave a Reply