บริการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ห่วงใยทุกชีวิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุกคน มีประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา
ตั้งแต่กรณีบาดเจ็บเล็กน้อย/สูญเสียอวัยวะ/เสียชีวิต โดยคุ้มครองตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นรายปี
▪️ ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัย….บริการสำหรับนักศึกษาทุกคน โดย ทิพยประกันภัย จะมีบัตรประกันให้แก่นักศึกษา
▪️ กรณีเกิดอุบัติเหตุสามารถใช้บริการได้ทุกสถานพยาบาลและโรงพยาบาลในเครือของทิพย โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
▪️ รายละเอียดการใช้บริการ คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/jKSL1

 

 

Social Share

Leave a Reply