ประกาศรับสมัคร/เสนอชื่อ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น “นายกสโมสรบุคลากร มรพส.

สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ☑️ ประกาศรับสมัคร/เสนอชื่อ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น “นายกสโมสรบุคลากร มรพส.
โดยเปิดรับระหว่างวันที่ 17 – 25 กรกฎาคม 2566
▪️ วิธีการสมัคร/เสนอชื่อผ่านระบบออนไลน์ Scan QR Code พร้อมแนบแบบรับรองการสมัคร
▪️ ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด
▪️ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 26 กรกฎาคม 2566

สมัครได้ที่ : https://bit.ly/46Yt3KS

Social Share

Leave a Reply