ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี พร้อมชื่นชมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “คอนกรีตมวลเบา ประเภทเบาที่สุด”
การแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 (16th Structural Lightweight Concrete Competition )
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
🔸ปฏิภาณ เลาวกุล : สาขาวิศวกรรมโยธา
🔸วัชรพล เพ็งเทศ : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
🔸ศิริชัย น้อยลา : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์จิรา ธรรมนิยม

Social Share

Leave a Reply