ยอดนักศึกษาทะลุ400กว่าคน ผู้สนใจก้าวมาเป็นกาซะลองช่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดโอกาสด้านการศึกษา เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566 รวมจำนวนผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 471 คน

#ยอดนักศึกษาทะลุ400กว่าคน
▪️ ผู้สนใจก้าวมาเป็นกาซะลองช่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดโอกาสด้านการศึกษา เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566
รวมจำนวนผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 471 คน
#ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/Yql7d
☑️ สำหรับผู้ที่มีรายชื่อทุกคน ต้องทำการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ https://reg.psru.ac.th/reg2018/
ชำระค่าแรกเข้า 2,300 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา (9-18 ส.ค.66)
▪️ นอกจากนี้ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ)
จนถึงวันที่ 31 ส.ค. 66 สมัครเรียน คลิกที่นี่ https://reg3.psru.ac.th/RegNew2/
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 055267050 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Social Share

Leave a Reply