กองนโยบายและแผน ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลกระทบทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI))

กองนโยบายและแผน ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลกระทบทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Impact Assessment (SIA) and Social Return on Investment (SROI)) 🌟โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน SROI จาก วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 🔸วันที่ 26 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.30 น. (Onsite) ณ ห้องประชุม PIBUL301 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 👉Click Link เพื่อลงทะเบียนออนไลน์

> https://forms.gle/bvyc93LMaLDwxNPn7

หมายเหตุ : ขอให้ผู้เข้าอบรมเตรียมคอมพิวเตอร์พกพามาทุกท่านเพื่อทำการ Workshop

Social Share

Leave a Reply