เชิญชม….นิทรรศการการแสดงผลงานของคณาจารย์/นักศึกษา และการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชนจังหวัดพิษณุโลก-สุโขทัย ภายใต้โครงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญชม….นิทรรศการการแสดงผลงานของคณาจารย์/นักศึกษา และการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชนจังหวัดพิษณุโลก-สุโขทัย #ภายใต้โครงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Social Share

Leave a Reply