หนึ่งคนรู้หลายคนรอด CPR เรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แนะนำขั้นตอนการ CPR การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยชีวิตฉุกเฉิน

CPR เรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องรู้
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แนะนำขั้นตอนการ CPR การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยชีวิตฉุกเฉิน
▪️ ภาษากะเหรี่ยง คลิกที่นี่ https://youtu.be/D8zFMLmSR_M?si=_42o_H0VjEduStyj
▪️ ภาษาม้ง คลิกที่นี่ https://youtu.be/s-Mt6JKFuBo?si=M_6eal0TLdp3eLM1
▪️ ภาษาอาข่า คลิกที่นี่ https://youtu.be/ECCLZrhfB10?si=JsfwEfKlEOqbmzy1

Social Share

Leave a Reply