เปิดระบบให้บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อและแจ้งความประสงค์ที่จะเข้ารับฯ เริ่ม 6 ก.ย. 66 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#เปิดระบบให้บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อและแจ้งความประสงค์ที่จะเข้ารับฯ เริ่ม 6 ก.ย. 66 ทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม http://www.psru.ac.th/ ▪️ บัณฑิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 #ฝึกซ้อมเพียง 2 วัน ( 12-13 ธันวาคม 2566 ) #วันรับจริง 15 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสลวง 💚 ▪️ ติดตามข้อมูลอัปเดททางเพจ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 💚🤍 #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Social Share

Leave a Reply