หนึ่งเดียวในโลก”แข่งเรือบก”วัดเนินกุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ความภาคภูมิใจของชาวพิษณุโลกที่มีประเพณีพื้นถิ่นหนึ่งเดียวในโลก

หนึ่งเดียวในโลก”แข่งเรือบก”วัดเนินกุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
▪ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สานต่อวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญา “ประเพณีเรือบก” ในงานบุญเดือนสิบของชุมชนเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
▪ “แข่งเรือบก” หนึ่งเดียวในประเทศไทย และในโลก ประเพณีแข่งขันเรือบกวัดเนินกุ่มได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

Social Share

Leave a Reply