มรพส. MOU พัฒนาทักษะนักศึกษาเพื่องานบริการบนเรือสำราญและโรงแรม

✍️มรพส. MOU พัฒนาทักษะนักศึกษาเพื่องานบริการบนเรือสำราญและโรงแรม
▪️วันที่ 29 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. ลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาทักษะนักศึกษาเพื่องานบริการบนเรือสำราญและโรงแรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ โรงเรียนมารุโชติ (Maru CHOT)สอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม ณ ห้องประชุม ท 410 อาคารทีปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

Social Share

Leave a Reply