ก้าวต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน

#ก้าวต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน
นำโดย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 💚🤍
#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม
▪ อ่านคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/mAf

Social Share

Leave a Reply