ความรักก็เหมือนข้อสอบ…เราไม่ควรเลือกที่ “ชอบ” แต่ควรเลือกข้อที่ “ใช่”

ความรักก็เหมือนข้อสอบ…เราไม่ควรเลือกที่ “ชอบ” แต่ควรเลือกข้อที่ “ใช่”
#นักศึกษาภาคปกติ สอบปลายภาค 1/2566 เริ่ม 25 ต.ค. – 3 พ.ย. 66
#นักศึกษาภาคปกติ เปิดเทอม 2/2566 ในวันที่ 20 พ.ย. 66 💚🤍
#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Social Share

Leave a Reply