มรพส. เปิดระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า ขอความร่วมมือศิษย์เก่าที่จบปีการศึกษา 2560-2562 บันทึกข้อมูลเพื่อการจัดอันดับ SCD University Rankings 2021 ภายใน 10 ก.ค.64 นี้

Social Share

Leave a Reply