5 ขั้นตอน สำหรับการดำเนินการ ภายหลังจากที่นักศึกษายืนยันสิทธิ์แล้ว

5 ขั้นตอน สำหรับการดำเนินการ ภายหลังจากที่นักศึกษายืนยันสิทธิ์แล้ว
#ขั้นตอนที่1 นักศึกษาเข้าระบบยืนยันสิทธิ์
#ขั้นตอนที่2 กบศ.ตรวจสอบรายชื่อ นศ. แล้วจัดส่งผ่านระบบไปยัง กระทรวง อว.
#ขั้นตอนที่3 รอสำนักงานปลัดกระทรวง อว. โอนให้ให้มหาวิทยาลัย
#ขั้นตอนที่4 ตั้งเบิกจากคลังจังหวัด (ม.ตั้งเบิก / คลังจังหวัด อนุมัติจ่าย)
#ขั้นตอนที่5 มหาวิทยาลัยโอนเงินให้นักศึกษาทันที ผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชน
#ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงานของขั้นตอนที่ 3 ซึ่งยังไม่ทราบกำหนดวันที่จะได้เงินคืน แต่ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน พยายามเร่งดำเนินการ เพื่อให้นักศึกษาได้รับเงินโดยเร็วที่สุด (ดำเนินการเหมือนกันทุก ม. ทั่วประเทศ)

Leave a Reply