บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อและแจ้งความประสงค์เข้ารับฯ เปิดระบบในวันที่ 6 ก.ย. - 10 ต.ค. 2566
คลิกที่นี่ https://apps.psru.ac.th/graduation66/index.php
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (สำเร็จการศึกษาวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ถึง 27 มิถุนายน 2565)
🎓 บัณฑิตทุกท่านต้องยืนยันสิทธิ์เข้ารับ /ไม่เข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร
🎓 ผู้ไม่ประสงค์เข้ารับสามารถสั่งจองชุดครุย / ชุดสูท / จองภาพหมู่บัณฑิต ผ่านระบบได้
🎓 ชำระค่าใช้จ่าย พร้อมแนบสลิปการชำระเงิน (กรอกข้อมูลวัน เวลา ที่ชำระให้ตรงกับสลิปการโอนเงิน)
🎓 บัณฑิตเตรียมไฟล์รูปถ่ายเพื่ออัปโหลดสำหรับติดบัตรประจำตัวบัณฑิต ขนาด 1.5 นิ้ว (รูปถ่ายหน้าตรงชุดครุยเท่านั้น!!)
สอบถามเพิ่มเติม 👉 : m.me/commencementPSRU
#ฝึกซ้อม 12-13 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
#วันรับจริง 15 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 💚🤍
#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม


เข้าสู่เว็บไซต์ มรพส. | เข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ (กำลังดำเนินการ)