นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทุกคน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ขอให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทุกคน
👉👉เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
🔷🔷“กิจกรรมก้าวแรกสู่….บัณฑิตพิบูลสงคราม” ในรูปแบบออนไลน์
🔴ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
🔴🔴ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 00.00 น.
(นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาใดก็ได้ ตามระยะเวลาที่กำหนดครับ)
🎞🎞เป็นกิจกรรมหลักของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
👌👌โดยนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 จะต้องใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการประมาณ 4 ชั่วโมง(อย่างต่อเนื่อง) โดยในกิจกรรมจะรับชมวีดิทัศน์ในแต่ละช่วงและทำแบบทดสอบ ซึ่งแบบทดสอบนักศึกษาจะต้องได้คะแนน 30 คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่านกิจกรรม
🔶🔶ลิงค์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมก้าวแรกสู่…บัณฑิตพิบูลสงคราม
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️↕️↖️
https://sites.google.com/view/psru10/home

Social Share

Leave a Reply