ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564
: เพื่อส่งเสริมระบบดูแลนักศึกษา “ทุกคน” ตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา

ชีวิตในมหาวิทยาลัยนั้น แตกต่างจากชีวิตในวัยมัธยมศึกษา
การปรับตัวเมื่อเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยจึงเป็นเรื่องสำคัญ
เมื่อนักศึกษาพบเจอเพื่อนใหม่ ระบบการเรียนใหม่
ที่ต้องมีความรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น
จำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสังคมใหม่

“อาจารย์ที่ปรึกษา” เป็นบุคคลสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้อย่างมีความสุขในทุกชั้นปี
และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

เมื่อนักศึกษาประสบปัญหาใดๆ ในทุกช่วงชีวิต
จึงควรปรึกษา “อาจารย์ที่ปรึกษา” เป็นอันดับแรก

Download คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยแนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 9606
Facebook : SAS PSRU   Line : @sos.psru พิมพ์คำว่า อาจารย์ที่ปรึกษา

Social Share

Leave a Reply