ศิษย์เก่าดีเด่น มรพส. ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีแก่ศิษย์ปัจจุบัน
▪ คลิกที่นี่ https://1th.me/erpyx#เสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
– 10 สิงหาคม 2564☎ 055-267000 ต่อ 9606
▪ https://youtu.be/0f5SFQpIj6U

Leave a Reply