ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

▪️ ผู้ประสงค์จะสมัคร/เสนอชื่อนายกสโมสรฯสพง.
ประจำวาระปี พ.ศ.2564-2566
▶️ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 ตุลาคม 2564
▶️ เวลา 08.30 – 16.30 น.
▶️ ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
▶️ ติดต่อยื่นได้ที่ นางชลธิชา จงวรรธนะศิลป์ (แอมมี่)
▶️ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร วันที่ 21 ตุลาคม 2564
▶️ ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ วันที่ 25 ตุลาคม 2564
ดาวน์โหลด ประกาศ และใบสมัคร/เสนอชื่อ ผ่านลิ้งค์นี้ 😁https://qrgo.page.link/pjxjS

Social Share

Leave a Reply