เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มรพส. ร่วมกับ สโมสรโรตารีพิษณุโลก เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 100,000 ตัว #ชวนทุกท่านทำความดีในวันแม่แห่งชาติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมรพส. ร่วมกับ สโมสรโรตารีพิษณุโลก เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 100,000 ตัว (ปลาบึก89คู่/ปลาเกล็ด/ปลาขาว/ปลาตะเพียน)วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

Read more

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564: เพื่อส่งเสริมระบบดูแลนักศึกษา “ทุกคน” ตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ชีวิตในมหาวิทยาลัยนั้น แตกต่างจากชีวิตในวัยมัธยมศึกษาการปรับตัวเมื่อเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยจึงเป็นเรื่องสำคัญเมื่อนักศึกษาพบเจอเพื่อนใหม่ ระบบการเรียนใหม่ที่ต้องมีความรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นจำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสังคมใหม่ “อาจารย์ที่ปรึกษา” เป็นบุคคลสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้อย่างมีความสุขในทุกชั้นปีและจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เมื่อนักศึกษาประสบปัญหาใดๆ ในทุกช่วงชีวิตจึงควรปรึกษา “อาจารย์ที่ปรึกษา” เป็นอันดับแรก Download คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2564 อาจารย์ที่ปรึกษา  ภาคปกติ อาจารย์ที่ปรึกษา 

Read more

เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น เปิดให้ส่งประวัติและผลงานช่องทางออนไลน์

#ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ ในวาระครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำหรับการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น เปิดให้ส่งประวัติและผลงานช่องทางออนไลน์ คลิกที่นี่ shorturl.asia/0kQ8L

Read more

มรพส.ขอเชิญบริจาคโลหิตโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID–19” วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1 ส่วนทะเลแก้ว

Read more

มรพส. เปิดระบบคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา และจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาในช่วง COVID-19 โดยจะให้นักศึกษาลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือผ่านทางเว็บไซต์ https://refund.psru.ac.th

ช่องทางการให้ความช่วยเหลือ กรุณาสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อใช้บริการ ถาม-ตอบ ระบบคืนเงิน มรพส. Refund PSRU

Read more

ศูนย์ไอที มรพส. เปิดบริการระบบขอใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ศูนย์ไอที มรพส.เปิดบริการระบบขอใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ระบบ iMiS ที่ URL : https://imis.psru.ac.th โดยจะเปิดให้บริการซอฟต์แวร์และ Product Key สำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปให้บุคคลภายนอกใช้งานหรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด หากมีการตรวจพบจะถูกตัดสิทธิและถูกดำเนินคดีทางกฏหมาย สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ https://www.psru.ac.th/mlsc/manual.pdf

Read more

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้อันดับที่ 7 จาก 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้อันดับที่ 7 จาก 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้อันดับที่ 41 จาก 194 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย และได้อันดับที่ 5234 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ อาคารทีปวิชญ์ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ อาคารทีปวิชญ์ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม

Read more

มรพส.จัดศูนย์พักคอยผู้ป่วยCovid19 รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

#ศูนย์พักคอยผู้ป่วยCovid19#รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว จากสถานการณ์วิกฤติ Covid-19 ที่รุนแรงขึ้น ทำให้ยอดผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมาก รวมถึงพี่น้องชาวพิษณุโลกยังคงติดค้างที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวนหนึ่งที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษาอย่างทันท่วงที#ด้วยพันธกิจสำคัญของมรพส. ด้านการพัฒนาท้องถิ่น จึงให้ความอนุเคราะห์ หอพักนักศึกษาเพื่อใช้เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วย/ระดับเบา (กลุ่มสีเขียว) ก่อนจะส่งต่อไปรักษาใน รพ.สนามแนวปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยCovid-19 ภายใน หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ shorturl.asia/K05ivทั้งนี้ มหาวัทยาลัยจะดำเนินการชี้แจง ทำความเข้าใจกับบุคลากรและนักศึกษาที่อยู่หอพักใกล้เคียง เพื่อสร้างความมั่นใจต่อไป

Read more

มาตรการช่วยเหลือ นศ. ช่วง COVID-19 ระรอกใหม่ มรพส.ขานรับนโยบาย ลดค่าเทอม 50% และให้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติม อีกรายละ 2,000.- บาท

1.) คืนเงินค่าบำรุงการศึกษาร้อยละ 50 ในเทอม 1/2564 ในระดับปริญญาตรี โท เอก และประกาศนียบัตรต่างๆ (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ) สำหรับหลักสูตรที่มีค่าบำรุงการศึกษาตั้งแต่ 50,001 บาท ลดร้อยละ 30 ทั้งนี้ไม่น้อยกว่าที่ อว. กำหนด

Read more