ดร.วานิช โปตะวนิช นักดนตรี / วาทยกร และผู้อำนวยเพลงประจำของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ สร้างแรงบันดาลใจ…พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้าน Conducting แก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษา

#จุดประกายฝันสู่วันของวาทยากรมืออาชีพ #ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง ดร.วานิช โปตะวนิช นักดนตรี / วาทยกร และผู้อำนวยเพลงประจำของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ สร้างแรงบันดาลใจ…พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้าน Conducting แก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ PSRU มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องของการทำหน้าที่ วาทยากร ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการบรรเลงในภาพรวมของวงดนตรีคลาสสิค เพื่อให้เกิดอรรถรถอันสุนทรีย์ได้อย่างสมบูรณ์ #สัมมนาดนตรีศึกษา #มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read more

เหลือเวลา อีก 8 วัน …. !!!! รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (QUOTA)

เหลือเวลา อีก 8 วัน …. !!!! รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (QUOTA) เปิดรับสมัคร จนถึง 15 มีนาคม 2566 คลิกที่นี่

Read more

วันแห่งความสำเร็จพยาบาลศาสตร์รุ่นแรกของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม “เทียนจากตะเกียงไนติงเกล…ส่องประกายแสงในวันสำเร็จการศึกษาแก่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1

#วันแห่งความสำเร็จพยาบาลศาสตร์รุ่นแรกของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม “เทียนจากตะเกียงไนติงเกล…ส่องประกายแสงในวันสำเร็จการศึกษาแก่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 พร้อมพิธีประดับเข็มตรามหาวิทยาลัย… ประดับความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล 18 มีนาคม 2566 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 📸ชมภาพเต็มอิ่ม คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/c5mSl #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Read more

สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างอนาคต ที่นี่…มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม “กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

#สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างอนาคต ที่นี่…มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม “กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เกื้อหนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านการเงิน ให้สามารถสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด” ▪️ วันที่ 22 มีนาคม 2566 กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ

Read more

โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ครั้งที่ 1

โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ครั้งที่ 1  

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัย ขยายระยะเวลาเชิญชวนเอกชนลงทุนโครงการสวัสดิการบ้านที่อยู่อาศัย / ที่ดินเปล่าสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญชวนภาคเอกชนร่วมลงทุนโครงการสวัสดิการ บ้านที่อยู่อาศัย / ที่ดินเปล่า สำหรับบุคลากร มรพส. โดยเปิดโอกาสให้เอกชนยื่นเอกสารเสนอได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ระหว่างวันที่ 20-27 มีนาคม 2566 สอบถามโทร. 087-3137256

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2566 | หัวข้อ : การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นการนำเสนอผลงานวิจัย 2 รูปแบบ (บรรยาย-โปสเตอร์) จำแนกออกเป็น 6

Read more

“ร้านหอยทอด วังจันทน์” พร้อมเสิร์ฟความอร่อยทุกวัน

“ร้านหอยทอด วังจันทน์” พร้อมเสิร์ฟความอร่อยทุกวัน 6 โมงเย็น – 3 ทุ่ม พบกันที่ ลานอเนกประสงค์ วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ (ติดกับร้านสเต็กลุงหนวด / ร้านทับทิมกรอบ 3 หนุ่ม) เชิญชวน.. อิ่มอร่อยกับหอยทอดกรอบนอกนุ่มใน

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องเชิญชวนเอกชนลงทุนโครงการสวัสดิการบ้านที่อยู่อาศัย / ที่ดินเปล่า สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดาวน์โหลดไฟล์  ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

Read more