ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สนใจ ในหัวข้อ “วิถีชีวิตใหม่ ใช้ใจดูแล”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สนใจ ในหัวข้อ “วิถีชีวิตใหม่ ใช้ใจดูแล” พุธที่ 15 ธ.ค.64 นี้ เริ่ม 13.00 น. เป็นต้นไป 

Read more

ขอเชิญร่วมเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศในกิจกรรม PSRU BOOK FAIR 2021 (Online) 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศในกิจกรรม PSRU BOOK FAIR 2021 (Online)   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศในกิจกรรม PSRU BOOK FAIR 2021 (Online) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ปรับให้อยู่ในรูปแบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

Read more

รับสมัครทุนเรียนฟรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครOnline

#เรียนไหนดีเรียนที่มอพิบูล #สมัครทุนเรียนฟรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครOnline รอบที่ 1 Portfolio ถึงวันที่ 24 ธ.ค. 64 ทุนเรียนฟรี 100ปี พิบูลสงคราม ทุนการศึกษาพิษณุโลก-สุโขทัย 1 ตำบล

Read more

#ภาคเอกชนทุ่มทุนซื้อผลงานของนักวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์

#ภาคเอกชนทุ่มทุนซื้อผลงานของนักวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ พิธีลงนามในสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่าย (Licensing) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลงานแรก : กระถางต้นไม้ที่มีส่วนผสมของใบยาสูบ เป็นผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ พร้อมด้วย ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี, อาจารย์ปุณณดา ทะรังศี

Read more

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ปี พ.ศ. 2563

  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 📌ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ท่านสามารถลงทะเบียนผ่าน Link หรือ QRCode

Read more

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง metaverse โลกมายาเสมือนจริง

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง metaverse โลกมายาเสมือนจริง มา Update Trains กับเรานะคะ โดยวิทยากร คุณสรธร วัฒนามาลาชัย (ที) เจ้าของช่องคุยการเงินกับที (YouTube Channel) วันพุธที่ 1 ธันวาคม

Read more

เชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรทุกหน่วยงานภายใน สมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ ด่วน ! หมดเขต 19 พ.ย. 64

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรทุกหน่วยงานภายใน สมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ ด่วน ! หมดเขต 19 พ.ย. 64

Read more

มรพส. เปิดรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา

#รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา  ปริญญาตรี รวม 3 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000.- 1.) นักวิชาการเงินและบัญชี โครงการจัดตั้งกองคลัง 2.) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองกลาง 3.)

Read more