แบบเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำแหน่ง กรรมการบุคคลภายนอก

แบบเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำแหน่ง กรรมการบุคคลภายนอก 4.1-แบบเสนอชื่อบุคคลภายนอก 20221201112527706

Read more

เปิดระบบประเมินการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ปริญญาโท และปริญญาเอก ขอให้ดำเนินการประเมินการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 /2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดระบบประเมินการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ปริญญาโท และปริญญาเอก ขอให้ดำเนินการประเมินการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 /2565 โดยนักศึกษาทุกคนต้องประเมินการสอนของอาจารย์ให้ครบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2565 ระบบประเมินการสอนออนไลน์ http://assess.psru.ac.th/

Read more

ประชาสัมพันธ์การประเมินการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกท่านสามารถประเมินการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 /2565

ประชาสัมพันธ์การประเมินการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกท่านสามารถประเมินการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 /2565 จะต้องทำการประเมินการสอนอาจารย์ ผ่านระบบประเมินการสอนออนไลน์ให้ครบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน #ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2565 มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการเรียนได้   รีบดำเนินการเข้าประเมินนะคะ ระบบประเมินการสอนออนไลน์ http://assess.psru.ac.th/

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ สโมสรโรตารี่พิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตสู้วิกฤติ Covid-19 ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 อาคารทีปวิชญ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ สโมสรโรตารี่พิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตสู้วิกฤติ Covid-19 ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 อาคารทีปวิชญ์ โดยเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของสถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Read more

สืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญยอดกฐิน 188,577.50 บาท ณ วัดราชมณฑป-หลวงพ่อโต พิษณุโลก (2 พ.ย. 65)

#สืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี #ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญยอดกฐิน 188,577.50 บาท ณ วัดราชมณฑป-หลวงพ่อโต พิษณุโลก (2 พ.ย. 65) 2 พ.ย. 65 ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

Read more

สืบสานประเพณีลอยกระทง เชิญชวนร่วมสัมผัสความประทับใจ“พิบูลสงคราม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สืบสานประเพณีลอยกระทง เชิญชวนร่วมสัมผัสความประทับใจ“พิบูลสงคราม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป) สวนรัชมังคลาภิเษก มรพส.สวนทะเลแก้ว การออกร้านจำหน่ายอาหาร/สินค้ากว่า 50

Read more

โปรดีๆ จาก วังจันทน์ริเวอร์วิว สำหรับบัณฑิต มรพส. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โปรดีๆ จาก วังจันทน์ริเวอร์วิว สำหรับบัณฑิต มรพส. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่จะเข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ส่งมอบความสุข : ราคาห้องพักดีลักซ์

Read more

#เปิดระบบชำระเงินพร้อมแนบSlip #บัดนี้ ถึง – 6 พ.ย. 65 บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีจะเข้าพิธีรับฯ ปริญญาบัตร ชำระเงิน-แนบ Slip

#เปิดระบบชำระเงินพร้อมแนบSlip #บัดนี้ ถึง – 6 พ.ย. 65 บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีจะเข้าพิธีรับฯ ปริญญาบัตร ชำระเงิน-แนบ Slip คลิกที่นี่ https://apps.psru.ac.th/graduation65/index.php วิธีการชำระเงิน 1. ตรวจสอบยอดชำระเงินได้ที่ “ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน” 2.

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญชวนนักศึกษาใหม่ รหัส 65 ภาคปกติ ทุกคน ร่วมประเพณีเดิน-วิ่ง ใต้ร่มกาซะลอง ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญชวนนักศึกษาใหม่ รหัส 65 ภาคปกติ ทุกคน ร่วมประเพณีเดิน-วิ่ง ใต้ร่มกาซะลอง ปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 26) ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดพิธีลงนามขออนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

https://youtu.be/6iGnyPlmn7A สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดพิธีลงนามขออนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถใช้ลายศิลป์ต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างรายได้แก่คนในชุมชน #ผู้ประกอบการร่วมลงนามในสัญญา จำนวน 3 ราย ดังนี้ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาหน้าวัดลาย ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ขออนุญาตใช้สิทธิฯ “แก้ว แบบที่ 1 –

Read more