#เลื่อนประชุม Pre-School มหาวิทยาลัยเลื่อนการประชุม Pre-School จากเดิมเป็นวันที่ 20 ก.ค.65 เชิญคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมประชุมพร้อมกัน เวลา 14.00 – 18.00 น. หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

#เลื่อนประชุม Pre-School มหาวิทยาลัยเลื่อนการประชุม Pre-School จากเดิมเป็นวันที่ 20 ก.ค.65 เชิญคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมประชุมพร้อมกัน เวลา 14.00 – 18.00 น. หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส.

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำรวจความต้องการรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์จะรายได้ระหว่างเรียน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวและบรรเทาความเดือนร้อนจาก กยศ. ได้อีกทางหนึ่ง

#สำรวจความต้องการทำงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำรวจความต้องการรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์จะรายได้ระหว่างเรียน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวและบรรเทาความเดือนร้อนจาก กยศ. ได้อีกทางหนึ่ง  ลงทะเบียน คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/uA9Nr  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 ก.ค. 65  รายละเอียดเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/7w8cQ ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ ขอให้แจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์มการสมัคร เพื่อสำรวจความต้องการเบื้องต้น ซึ่งหากมีการจ้างงาน จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

Read more

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ Covid-19 ประจำปี 2565 เชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตตลอดปี 2565 ณ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เวลา 08.30 – 12.00 น.

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ Covid-19 ประจำปี 2565 เชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตตลอดปี 2565 ณ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยกิจกรรมบริจาคโลหิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ในปีนี้

Read more

ข่าวดี..!! สำหรับผู้ใช้งาน Google Workspace for Education มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข่าวดี..!! สำหรับผู้ใช้งาน Google Workspace for Education มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Google เลื่อนกำหนดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการพื้นที่การใช้งาน Google Workspace for Education Fundamentals สำหรับนักศึกษา ภายใต้โดเมน @psru.ac.th สามารถใช้งานถึงสิ้นปี 2565 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ

Read more

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Click2win สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันผ่านโปรแกรมการซื้อขายแบบจำลอง สนใจลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 กรกฎาคม 2565 นี้

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Click2win สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันผ่านโปรแกรมการซื้อขายแบบจำลอง สนใจลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 กรกฎาคม 2565 นี้

Read more

3 ก.ค. 65 ผ่านความประทับใจไปเป็นรุ่นที่ 2 ของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส65) “ก้าวแรก…สู่บัณฑิตพิบูลสงคราม”

#กาซะลองช่อใหม่65 3 ก.ค. 65 ผ่านความประทับใจไปเป็นรุ่นที่ 2 ของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส65) “ก้าวแรก…สู่บัณฑิตพิบูลสงคราม” พรุ่งนี้ น้องๆทุกคน สวมใส่เสื้อสีเหลือง พร้อมทำกิจกรรมกลุ่ม ฝึกทักษะ/ระดมสมอง อวดศักยภาพทางความคิด เราทุกคนพร้อมผลักดันน้องๆให้เป็น “วิศวกรสังคม” อย่างเต็มภาคภูมิ พบกันที่เดิม

Read more

ขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพิจารณารางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

#บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพิจารณารางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (Pre-School) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

Read more

กองพัฒนานักศึกษา มรพส. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ.มรพส. 65 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 65) และนักศึกษาปัจจุบันที่มีความประสงค์จะเป็นผู้กู้รายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5

กองพัฒนานักศึกษา มรพส. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ.มรพส. 65 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 65) และนักศึกษาปัจจุบันที่มีความประสงค์จะเป็นผู้กู้รายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5 เพื่อชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนักศึกษาที่่มีความประสงค์กู้ยืมเพื่อการศึกษา โอกาสเดียวกันนี้ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักนักศึกษา มรพส. นักศึกษาใหม่ (รหัส 65) เพื่อแนะนำ

Read more

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มรพส. ผ่านผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่ เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565

วารสาร TCI กลุ่มที่ 2 วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มรพส. ผ่านผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่ เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งได้วารสารกลุ่มที่ 2 รับรองตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปี 2565 ถึง ฉบับที่

Read more