กองพัฒนานักศึกษา มรพส. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ.มรพส. 65 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 65) และนักศึกษาปัจจุบันที่มีความประสงค์จะเป็นผู้กู้รายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5

กองพัฒนานักศึกษา มรพส. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ.มรพส. 65 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 65) และนักศึกษาปัจจุบันที่มีความประสงค์จะเป็นผู้กู้รายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5 เพื่อชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนักศึกษาที่่มีความประสงค์กู้ยืมเพื่อการศึกษา โอกาสเดียวกันนี้ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักนักศึกษา มรพส. นักศึกษาใหม่ (รหัส 65) เพื่อแนะนำ

Read more

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มรพส. ผ่านผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่ เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565

วารสาร TCI กลุ่มที่ 2 วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มรพส. ผ่านผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่ เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งได้วารสารกลุ่มที่ 2 รับรองตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปี 2565 ถึง ฉบับที่

Read more

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เชิญผู้มีจิตใจดีงามร่วมทำนุบำรุงศาสนาและประเพณีท้องถิ่น หล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เชิญผู้มีจิตใจดีงามร่วมทำนุบำรุงศาสนาและประเพณีท้องถิ่น #หล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 พิธีหล่อเทียนพรรษา วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 65 วังจันทน์ริเวอร์วิว Wangchan Riverview PHS พิธีถวายเทียนพรรษา วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 65

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ร่วมกับ สโมสรโรตารีพิษณุโลก ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านทุกหน่วยงาน และผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิตจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID–19 ปี 2565 (ครั้งที่ 7/2565)

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ร่วมกับ สโมสรโรตารีพิษณุโลก ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านทุกหน่วยงาน และผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิตจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID–19 ปี 2565 (ครั้งที่ 7/2565) เพื่อส่งต่อโลหิตในนามมหาวิทยาลัย แก่ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ BCG (U2T for BCG)

#มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ BCG (U2T for BCG) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/gEGvB วัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เข้ารับการสัมภาษณ์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

Read more

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. ขอเชิญบุคลากรภายนอกและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการทดสอบทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลการพิมพ์สัมผัสไทย/อังกฤษ

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. ขอเชิญบุคลากรภายนอกและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการทดสอบทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลการพิมพ์สัมผัสไทย/อังกฤษ เพื่อรับใบเกียรติบัตรรับรองผลการทดสอบ (Certificate) ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที โดยต้องสมัครเป็น Digital Member ในเว็บไซต์ https://digital.psru.ac.th สแกน QR CODE หรือคลิกที่ URL : https://digital.psru.ac.th เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

Read more

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ชี้แจงกรณีการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ชี้แจงกรณีการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read more

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อป้องกันตนเองจาก COVID-19

#วันนี้วันสุดท้าย ลงทะเบียนด่วน !!!  ลงทะเบียน ด่วน คลิกที่นี่ https://forms.gle/CZpjKufUPzaby2CE7 #ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่_เพื่อป้องกันตนเองจาก COVID-19 #มีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นการฉีดวัคซีนCOVID19 #Pfizer  กำหนดเข้ารับวัคซีน วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30-12:00 น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส.ส่วนทะเลแก้ว #อย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันฉีดวัคซีนด้วย

Read more

Cultural_Ambassador ยินดีต้อนรับสาวงามในฐานะฑูตวัฒนธรรมไทย-อเมริกา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยินดีต้อนรับ Jessica longstreth : Miss Thai-Arizona 2021-2022

#Cultural_Ambassador ยินดีต้อนรับสาวงามในฐานะฑูตวัฒนธรรมไทย-อเมริกา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยินดีต้อนรับ Jessica longstreth : Miss Thai-Arizona 2021-2022 ในโอกาสปฏิบัติภารกิจเผยแพร่วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้บริการห้องพักที่ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก ตลอดจนร่วมบันทึกวีดิทัศน์นำเสนอข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวในศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (1) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์

Read more

เปิดเทอมใหม่ อย่าลืมวินัยจราจร ขี่รถจักรยานยนต์ เข้า – ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต้องสวมหมวกกันน็อคทั้งผู้ขับขี่ และคนซ้อนท้าย

เปิดเทอมใหม่ #อย่าลืมวินัยจราจร ขี่รถจักรยานยนต์ เข้า – ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต้องสวมหมวกกันน็อคทั้งผู้ขับขี่ และคนซ้อนท้าย #ที่สำคัญห้ามซ้อนสาม หากไม่สวมหมวกนิรภัย ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้า-ออก ประตู ม. จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลทุกท่านอยู่นะคะ

Read more