ถึงเวลาที่กาซะลองรุ่นพี่ผลัดใบให้น้องๆได้เติบโต จากวันวานที่พากเพียร_สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

#ถึงเวลาที่กาซะลองรุ่นพี่ผลัดใบให้น้องๆได้เติบโต คลิกชม e-Book ได้ที่นี่ https://anyflip.com/ebmku/llhs/ สูจิบัตรที่ระลึก ชุด “มุทิตาจิต อุ่นไอรัก ๑๐๑ ปี คนดี ศรีพิบูล” ประวัติ – การทำงาน – ความประทับใจจากความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

#ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต คลิกที่นี่ https://apps.psru.ac.th/graduation65/index.php บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต (บัดนี้ – 15 ต.ค. 65)

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เตรียมพร้อมเปิดหลักสูตรวิชาชีพ 49 ชุดวิชา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา พร้อมสร้างอาชีพ-สร้างรายได้ให้คนในสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เตรียมพร้อมเปิดหลักสูตรวิชาชีพ 49 ชุดวิชา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา พร้อมสร้างอาชีพ-สร้างรายได้ให้คนในสังคม ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ fanpage : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดูรายละเอียดหลักสูตรคลิกที่นี่ https://www.psru.ac.th/subject_list_2565/ #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครา #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Read more

“วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญทุกท่านร่วมยินดีและแสดงความขอบคุณรุ่นพี่ที่ถึงวาระไม้ผลัดใบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ในงาน “มุทิตาจิต อุ่นไอรัก 101 ปี คนดีศรีพิบูล”

“วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญทุกท่านร่วมยินดีและแสดงความขอบคุณรุ่นพี่ที่ถึงวาระไม้ผลัดใบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ในงาน “มุทิตาจิต อุ่นไอรัก 101 ปี คนดีศรีพิบูล” 16 ก.ย. 65 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เริ่มเวลา 18.00

Read more

เชิญชวนประชาคมพิบูลสงคราม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย ร่วมประชาพิจารณ์ “ร่าง” ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี

เชิญชวนประชาคมพิบูลสงคราม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย ร่วมประชาพิจารณ์ “ร่าง” ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับชุด FRESHMEN’65 สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ

ประชาสัมพันธ์…..การรับชุด FRESHMEN’65 สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ให้นักศึกษามาติดต่อรับชุด FRESHMEN’65 ในวันและเวลาดังต่อไปนี้ วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 19.00 น. คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากข้าราชการและพนักงาน

Read more

พิธีไหว้ครูสู่ขวัญ ทัดดอกกาซะลองและมอบเข็มตราประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครูสู่ขวัญ ทัดดอกกาซะลองและมอบเข็มตราประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Read more

สรุปรายชื่อชุดวิชาชีพ มรพส.ประจำปี 2565

#เตรียมพร้อมเปิดหลักสูตรวิชาชีพ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เห็นชอบเปิดหลักสูตรวิชาชีพ จำนวน 49 ชุดวิชา เป็นแห่งแรก เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนในสังคม จัดการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบ Online และ On – site ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย มีมติรับทราบผลการจัดทำสัมมนากำหนดบัญชีรายชื่อวิชาชีพ

Read more

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 64

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 64 จำนวน 962 คน (นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5 รหัส 2564-2563-2562-2561) https://bit.ly/3AF6lJL  

Read more