สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส.เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย ด้วย Google Forms สำหรับครูและบุคคลทั่วไป

ศูนย์ไอที มรพส.เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย ด้วย Google Forms สำหรับครูและบุคคลทั่วไป ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยด้วยโปรแกรม Zoom จำกัดเพียง 150 ท่านเท่านั้น พร้อมได้รับวุฒิบัตรหลังจากผ่านการอบรมแล้ว ผู้สนใจลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://bit.ly/psru-dm002 หรือ สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

Read more

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส.เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย ด้วย Google Forms สำหรับบุคลากร มรพส.

ศูนย์ไอที มรพส.เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลน์พร้อมเฉลย ด้วย Google Forms สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยด้วยโปรแกรม Zoom จำกัดเพียง 150 ท่านเท่านั้น พร้อมได้รับวุฒิบัตรหลังจากผ่านการอบรมแล้ว ผู้สนใจลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://bit.ly/psru-dm001 หรือ สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

Read more

มรพส. เกษียณสร้างสุข 64

มรพส. เกษียณสร้างสุข 64 โครงการวางแผนเกาียณให้มีความสุขและมั่นคง ประจำปี 2564 โครงการอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ #เกษียณสร้างสุข 20 ก.ย. 64 ประมวลภาพกิจกรรม มรพส. เกษียณสร้างสุข 64 https://www.facebook.com/media/set?vanity=pr.psru&set=a.1965687416930838

Read more

เชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมเป็นกำลังใจแก่ผุ้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

เชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมเป็นกำลังใจแก่ผุ้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ในวันที่ 20 ก.ย. 64 (ทั้งสายวิชาการ – สนับสนุน) ถ่ายทอดสด Facebook Live ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ช่วงเวลา 09.00 –

Read more

ศูนย์ IT มรพส. เตรียมความพร้อมยกระดับความสามารถขององค์กรด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร เพื่อก้าวสู่การเป็นโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล

ศูนย์ IT มรพส. เตรียมความพร้อมยกระดับความสามารถขององค์กรด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร เพื่อก้าวสู่การเป็นโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล

Read more

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#แถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านเพิ่มเติม คลิก shorturl.asia/3BGea  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอความร่วมมือประชาคมเฝ้าระวัง หมั่นสังเกตอาการตนเอง และดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน COVID-19 ในสถานที่ทำงาน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และขอเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)

Read more

การมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิศวกรสังคม ขอแสดงความยินดีกับ นายอภินันท์ อัตชู Apinan Attachoo นักศึกษาชั้นปีที่ 4

การมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิศวกรสังคม ขอแสดงความยินดีกับ นายอภินันท์ อัตชู Apinan Attachoo นักศึกษาชั้นปีที่ 4 #สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 90,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี โดยมี

Read more

5 ขั้นตอน สำหรับการดำเนินการ ภายหลังจากที่นักศึกษายืนยันสิทธิ์แล้ว

คำถามยอดฮิต #เงินจะได้เมื่อไหร่? 5 ขั้นตอน สำหรับการดำเนินการ ภายหลังจากที่นักศึกษายืนยันสิทธิ์แล้ว #ขั้นตอนที่1 นักศึกษาเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ #ขั้นตอนที่2 กบศ.ตรวจสอบรายชื่อ นศ. แล้วจัดส่งผ่านระบบไปยัง กระทรวง อว. #ขั้นตอนที่3 รอสำนักงานปลัดกระทรวง อว. โอนให้ให้มหาวิทยาลัย #ขั้นตอนที่4 ตั้งเบิกจากคลังจังหวัด

Read more

พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันอังคารที่ ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบเข็มพร้อมเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี ประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้นับถือพระพุทธศาสนาและมีความประพฤติดี ระหว่างเทศกาลวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม

Read more