ประกาศรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส.

ประกาศรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แบบการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แบบประวัติของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่าน ในโอกาสเข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (กลุ่มภาคเหนือ) ครั้งที่ 3 / 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่าน ในโอกาสเข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (กลุ่มภาคเหนือ) ครั้งที่ 3 / 2565 ณ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 3 ตุลาคม 2565 #ยินดีต้อนรับด้วยมิตรไมตรี

Read more

เปิดระบบยืนยันสิทธิ์ฯ วันที่ 1-15 ตุลาคม 2565 สำหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีความประสงค์จะเข้าพิธีรับฯ ปริญญาบัตร

#เปิดระบบยืนยันสิทธิ์ฯ วันที่ 1-15 ตุลาคม 2565 สำหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีความประสงค์จะเข้าพิธีรับฯ ปริญญาบัตร คลิกที่นี่ https://apps.psru.ac.th/graduation65/index.php พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมรพส. ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Read more

ถึงเวลาที่กาซะลองรุ่นพี่ผลัดใบให้น้องๆได้เติบโต จากวันวานที่พากเพียร_สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

#ถึงเวลาที่กาซะลองรุ่นพี่ผลัดใบให้น้องๆได้เติบโต คลิกชม e-Book ได้ที่นี่ https://anyflip.com/ebmku/llhs/ สูจิบัตรที่ระลึก ชุด “มุทิตาจิต อุ่นไอรัก ๑๐๑ ปี คนดี ศรีพิบูล” ประวัติ – การทำงาน – ความประทับใจจากความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

#ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต คลิกที่นี่ https://apps.psru.ac.th/graduation65/index.php บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต (บัดนี้ – 15 ต.ค. 65)

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เตรียมพร้อมเปิดหลักสูตรวิชาชีพ 49 ชุดวิชา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา พร้อมสร้างอาชีพ-สร้างรายได้ให้คนในสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เตรียมพร้อมเปิดหลักสูตรวิชาชีพ 49 ชุดวิชา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา พร้อมสร้างอาชีพ-สร้างรายได้ให้คนในสังคม ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ fanpage : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดูรายละเอียดหลักสูตรคลิกที่นี่ https://www.psru.ac.th/subject_list_2565/ #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครา #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Read more

“วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญทุกท่านร่วมยินดีและแสดงความขอบคุณรุ่นพี่ที่ถึงวาระไม้ผลัดใบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ในงาน “มุทิตาจิต อุ่นไอรัก 101 ปี คนดีศรีพิบูล”

“วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญทุกท่านร่วมยินดีและแสดงความขอบคุณรุ่นพี่ที่ถึงวาระไม้ผลัดใบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ในงาน “มุทิตาจิต อุ่นไอรัก 101 ปี คนดีศรีพิบูล” 16 ก.ย. 65 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เริ่มเวลา 18.00

Read more

เชิญชวนประชาคมพิบูลสงคราม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย ร่วมประชาพิจารณ์ “ร่าง” ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี

เชิญชวนประชาคมพิบูลสงคราม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย ร่วมประชาพิจารณ์ “ร่าง” ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับชุด FRESHMEN’65 สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ

ประชาสัมพันธ์…..การรับชุด FRESHMEN’65 สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ให้นักศึกษามาติดต่อรับชุด FRESHMEN’65 ในวันและเวลาดังต่อไปนี้ วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 19.00 น. คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากข้าราชการและพนักงาน

Read more