ประกวดสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์

  กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญนชุมชนท่องเที่ยว สมัครเข้าร่วมการประกวดสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 110,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และของรางวัลอื่นๆ อีกกว่า 30 รางวัล ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://eday.asia/contest/project/4239  

Read more

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ หัวข้อ “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life)

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ถึง ระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ หัวข้อ “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) ในโครงการ PTTEP

Read more

ประกวดโครงการ “BAAC Hackathon and Incubator, Agricultural Revolution หรือ ปฏิวัติเกษตรกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดโครงการ “BAAC Hackathon and Incubator, Agricultural Revolution หรือ ปฏิวัติเกษตรกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศ

Read more