ประกวดโครงการ “BAAC Hackathon and Incubator, Agricultural Revolution หรือ ปฏิวัติเกษตรกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการ
ประกวดโครงการ “BAAC Hackathon and Incubator, Agricultural Revolution หรือ ปฏิวัติเกษตรกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศ

Leave a Reply