มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ สโมสรโรตารี่พิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตสู้วิกฤติ Covid-19 ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 อาคารทีปวิชญ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ สโมสรโรตารี่พิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตสู้วิกฤติ Covid-19 ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 อาคารทีปวิชญ์ โดยเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของสถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย
▪️ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
▪️ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
▪️ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
▪️ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
▪️ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก และ
▪️ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พิเศษ! เฉพาะผู้บริจาคโลหิต ลุ้นรับบัตรรับประทานหมูกระทะ จับ/แจก ทุกๆ 10 ท่าน ฟรี 1 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) (1 พ.ย. 65) มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 172 คน ได้รับโลหิต 70,100 ซีซี (จำนวนรวมของโลหิตทั้งสิ้น 726,130 ซีซี) และมีผู้ประสงค์บริจาคอวัยวะ 12 ราย / บริจาคดวงตา 14 ราย ✅ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตครั้งต่อไป วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. อาคารทีปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว
▪️ ลงทะเบียนบริจาคโลหิต>> https://forms.gle/AqM7uvWsH2RKd6qR9
▪️ ดาวน์โหลดใบสมัครผู้บริจาคโลหิต >> https://bit.ly/3zH9KrA
▪️ รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3QktJSR https://youtu.be/N4UZJd61fUo

Social Share

Leave a Reply