เชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตอาสาทั่วไป ร่วมเป็นจิตอาสาบริจาคโลหิต พ.ศ.2566

จิตอาสาบริจาคโลหิต2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกองพัฒนานักศึกษา
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตอาสาทั่วไป
ร่วมเป็นจิตอาสาบริจาคโลหิต พ.ศ.2566 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้สามารถกลับมามีชีวิตที่ปกติสุข ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมแบบต่อเนื่องตลอดทั้งปี
โดยปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค จะส่งมอบให้แก่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลพุทธชินราช ได้ใช้รักษาผู้ป่วย ในความดูแลของโรงพยาบาลต่อไป
โดยมหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องใน “วันราชภัฏ 66 คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1 มรพส. (ส่วนทะเลแก้ว)
ผู้มีจิตอาสาสนใจบริจาคโลหิต สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์โครงการบริจาคโลหิต พ.ศ.2566 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดยผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิต จะได้รับเกียรติบัตรจิตอาสาจากทางมหาวิทยาลัย
ลงทะเบียนคลิกที่นี่ >>http://sas.psru.ac.th/index.php/2022/09/06/blooddonate-2566/

Social Share

Leave a Reply