ขอให้นักศึกษาใหม่ รหัส 64 ระดับปริญญาตรี ดำเนินการอัพโหลดรูปถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษาภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2564

#นักศึกษาใหม่อัปโหลดรูปเพื่อทำบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอให้นักศึกษาใหม่ รหัส 64 ระดับปริญญาตรี ดำเนินการอัพโหลดรูปถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา☑ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 📲อัปโหลดไฟล์ คลิกที่นี่ https://reg.psru.ac.th/std_uppic/login.php

Leave a Reply