ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากร มรพส. ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย “สงกรานต์” 2566 รดน้ำขอพร อธิการบดี และอาจารย์อาวุโส พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากร มรพส. ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย “สงกรานต์” 2566 รดน้ำขอพร อธิการบดี และอาจารย์อาวุโส พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ห้องคอนเวนชั่น วังจันทน์ริเวอร์วิว

Read more

โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ครั้งที่ 1

#โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ครั้งที่ 1 วันที่ 2 – 3

Read more

ดร.วานิช โปตะวนิช นักดนตรี / วาทยกร และผู้อำนวยเพลงประจำของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ สร้างแรงบันดาลใจ…พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้าน Conducting แก่นักศึกษา

#ครุศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม #ก้าวสู่การเป็นวาทยากรมืออาชีพ #ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง ดร.วานิช โปตะวนิช นักดนตรี / วาทยกร และผู้อำนวยเพลงประจำของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ สร้างแรงบันดาลใจ…พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้าน Conducting แก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องของการทำหน้าที่ วาทยากร ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการบรรเลงในภาพรวมของวงดนตรีคลาสสิค เพื่อให้เกิดอรรถรถอันสุนทรีย์ได้อย่างสมบูรณ์

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2566

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2566 หัวข้อ : การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นการนำเสนอผลงานวิจัย 2 รูปแบบ (บรรยาย-โปสเตอร์) จำแนกออกเป็น

Read more

ความสนุกครั้งใหม่ กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง #ตั้งตารอคอย16กุมภาพันธ์นี้ SmartUsmartGen PSRU Open House

#Woww ความสนุกครั้งใหม่ กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง #ตั้งตารอคอย16กุมภาพันธ์นี้ #SmartUsmartGen PSRU Open House #เปิดโลกวิชาการ..เปิดบ้านพิบูลฯ #มาเลยจ้า #ห้ามพลาด #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #ถามมาตอบไปคณะที่ใช่สาขาที่ชอบ #บูธจากทุกคณะและหน่วยงาน #ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ #ร้องเล้นเต้นโชว์จากรุ่นพี่ #และกิจกรรมมากมาย ขอเชิญน้องๆ นักเรียนชั้น ม.ปลายร่วมกิจกรรมและการประกวด..!!

Read more

สาขาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ย้อนความทรงจำของกาซะลองช่อที่ 62 ทุกเรื่องราว ทุกความทรงจำ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ มิตรภาพ จะอยู่กับเราตลอดไป

#เย็นย่ำก็ฮำเพลง “ลม” Num KALA Cover Version : สาขาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ย้อนความทรงจำของกาซะลองช่อที่ 62 ทุกเรื่องราว ทุกความทรงจำ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ มิตรภาพ จะอยู่กับเราตลอดไป #ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆรหัส62 ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้

Read more

นักศึกษา กยศ.มรพส. ทุกชั้นปี ซึ่งเป็นผู้ยื่นกู้ปีการศึกษา 2565 ร่วมประชุม Online ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

#ประชุมนักศึกษา กยศ. ขอให้นักศึกษา กยศ.มรพส. ทุกชั้นปี ซึ่งเป็นผู้ยื่นกู้ปีการศึกษา 2565 ร่วมประชุม Online ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ผ่านแฟนเพจ กยศ.มรพส. (เวลา 08.30 – 10.30 น.)

Read more

#เทศน์มหาชาติมหากุศล_เวสสันดรชาดก คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ มหากุศล เวสสันดรชาดก ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

  #เทศน์มหาชาติมหากุศล_เวสสันดรชาดก คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ มหากุศล เวสสันดรชาดก ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา พุทธศาสนิกชนร่วมสดับตรับฟังพระธรรมเทศนา 13 กัณฑ์ 1,000

Read more

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสดับตรับฟัง “เทศมหาชาติ มหากุศล 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา” ในวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสดับตรับฟัง “เทศมหาชาติ มหากุศล 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา” ในวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read more