#เทศน์มหาชาติมหากุศล_เวสสันดรชาดก คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ มหากุศล เวสสันดรชาดก ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

  #เทศน์มหาชาติมหากุศล_เวสสันดรชาดก คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ มหากุศล เวสสันดรชาดก ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา พุทธศาสนิกชนร่วมสดับตรับฟังพระธรรมเทศนา 13 กัณฑ์ 1,000

Read more

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสดับตรับฟัง “เทศมหาชาติ มหากุศล 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา” ในวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสดับตรับฟัง “เทศมหาชาติ มหากุศล 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา” ในวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read more

พิธีไหว้ครูสู่ขวัญ ทัดดอกกาซะลองและมอบเข็มตราประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครูสู่ขวัญ ทัดดอกกาซะลองและมอบเข็มตราประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Read more

งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มรพส. จัดกิจกรรมนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิศวกรสังคม

งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มรพส. จัดกิจกรรมนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิศวกรสังคม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม พร้อมองค์ความรู้และนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ โถงชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา โอกาสนี้ มีการมอบเกียรติบัตร ให้แก่วิทยากรและหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมวิศวกรสังคม รวมถึงการนำเสนอและให้แนวคิดในการดำเนินโครงการฯ ..วันที่ 6 สิงหาคม 2565 #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ BCG (U2T for BCG)

#มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ BCG (U2T for BCG) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/gEGvB วัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เข้ารับการสัมภาษณ์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

Read more

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อป้องกันตนเองจาก COVID-19

#วันนี้วันสุดท้าย ลงทะเบียนด่วน !!!  ลงทะเบียน ด่วน คลิกที่นี่ https://forms.gle/CZpjKufUPzaby2CE7 #ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่_เพื่อป้องกันตนเองจาก COVID-19 #มีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นการฉีดวัคซีนCOVID19 #Pfizer  กำหนดเข้ารับวัคซีน วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30-12:00 น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส.ส่วนทะเลแก้ว #อย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันฉีดวัคซีนด้วย

Read more

ประกาศผลการประกวดออกแบบโลโก้ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว PSRU” (Green Innovation University PSRU) โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประกาศผลการประกวดออกแบบโลโก้ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว PSRU” (Green Innovation University PSRU) โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน PSRU GREEN 01 โดยคุณอธิคม ขัติยศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร

Read more

ขอเชิญร่วมโหวตให้คะแนนคลิปวิดีโอประกวดนวัตกรรมสีเขียวขวัญใจมหาชน POPULAR VOTE ด้วยการกดไลค์ในช่อง Youtube Channel : Digital PSRU

ขอเชิญร่วมโหวตให้คะแนนคลิปวิดีโอประกวดนวัตกรรมสีเขียวขวัญใจมหาชน POPULAR VOTE ด้วยการกดไลค์ในช่อง Youtube Channel : Digital PSRU โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022 รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) จะได้รับโล่ห์รางวัล

Read more

กองนโยบายและแผน ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมประชาพิจารณ์ ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569

กองนโยบายและแผน ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมประชาพิจารณ์ ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 ***************************************************** โดยจะจัดขึ้นใน วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ***************************************************** ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนฯแบบออนไลน์

Read more

มรพส.ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมแสดงพลังเครือข่ายศิษย์พิบูล ในงาน 100 ปี ราชภัฏพิบูลสงครามฯ 26 ก.พ.65 นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดงาน 100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2565  โดยจะมีกิจกรรมคืนสู่เหย้า “พลังศิษย์พิบูล : เหลียวหลังแลหน้าสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

Read more