ประกาศผลการประกวดออกแบบโลโก้ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว PSRU” (Green Innovation University PSRU) โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประกาศผลการประกวดออกแบบโลโก้ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว PSRU” (Green Innovation University PSRU) โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน PSRU GREEN 01 โดยคุณอธิคม ขัติยศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร

Read more

ขอเชิญร่วมโหวตให้คะแนนคลิปวิดีโอประกวดนวัตกรรมสีเขียวขวัญใจมหาชน POPULAR VOTE ด้วยการกดไลค์ในช่อง Youtube Channel : Digital PSRU

ขอเชิญร่วมโหวตให้คะแนนคลิปวิดีโอประกวดนวัตกรรมสีเขียวขวัญใจมหาชน POPULAR VOTE ด้วยการกดไลค์ในช่อง Youtube Channel : Digital PSRU โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022 รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) จะได้รับโล่ห์รางวัล

Read more

กองนโยบายและแผน ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมประชาพิจารณ์ ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569

กองนโยบายและแผน ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมประชาพิจารณ์ ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 ***************************************************** โดยจะจัดขึ้นใน วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ***************************************************** ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนฯแบบออนไลน์

Read more

มรพส.ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมแสดงพลังเครือข่ายศิษย์พิบูล ในงาน 100 ปี ราชภัฏพิบูลสงครามฯ 26 ก.พ.65 นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดงาน 100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2565  โดยจะมีกิจกรรมคืนสู่เหย้า “พลังศิษย์พิบูล : เหลียวหลังแลหน้าสู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สนใจ ในหัวข้อ “วิถีชีวิตใหม่ ใช้ใจดูแล”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สนใจ ในหัวข้อ “วิถีชีวิตใหม่ ใช้ใจดูแล” พุธที่ 15 ธ.ค.64 นี้ เริ่ม 13.00 น. เป็นต้นไป 

Read more

#ภาคเอกชนทุ่มทุนซื้อผลงานของนักวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์

#ภาคเอกชนทุ่มทุนซื้อผลงานของนักวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ พิธีลงนามในสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่าย (Licensing) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลงานแรก : กระถางต้นไม้ที่มีส่วนผสมของใบยาสูบ เป็นผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ พร้อมด้วย ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี, อาจารย์ปุณณดา ทะรังศี

Read more

มรพส.วิจัยกระจายสารไล่แมลง และกระถางต้นไม้ที่ทำจากใบยาสูบ จนภาคเอกชนซื้อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม ท210 อาคารทีปวิญช์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดพิธีลงนามในสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่าย (Licensing) ผลงาน อุปกรณ์กระจายสารไล่แมลง และผลงานกระถางต้นไม้ที่มีส่วนผสมของใบยาสูบ ให้กับบริษัทฟาร์มสุข อะกรีคัลเจอร์ จำกัด และบริษัท

Read more

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทุกคน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ขอให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทุกคนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564“กิจกรรมก้าวแรกสู่….บัณฑิตพิบูลสงคราม” ในรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 00.00

Read more

เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มรพส. โดย งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ บริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด จัดกิจกรรมบรรยาย พร้อม workshop เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน โดยคุณอวิกา คูหาสวัสดิ์

Read more