ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สนใจ ในหัวข้อ “วิถีชีวิตใหม่ ใช้ใจดูแล”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สนใจ ในหัวข้อ “วิถีชีวิตใหม่ ใช้ใจดูแล” พุธที่ 15 ธ.ค.64 นี้ เริ่ม 13.00 น. เป็นต้นไป 

Read more

#ภาคเอกชนทุ่มทุนซื้อผลงานของนักวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์

#ภาคเอกชนทุ่มทุนซื้อผลงานของนักวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ พิธีลงนามในสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่าย (Licensing) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลงานแรก : กระถางต้นไม้ที่มีส่วนผสมของใบยาสูบ เป็นผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ พร้อมด้วย ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี, อาจารย์ปุณณดา ทะรังศี

Read more

มรพส.วิจัยกระจายสารไล่แมลง และกระถางต้นไม้ที่ทำจากใบยาสูบ จนภาคเอกชนซื้อนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม ท210 อาคารทีปวิญช์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดพิธีลงนามในสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่าย (Licensing) ผลงาน อุปกรณ์กระจายสารไล่แมลง และผลงานกระถางต้นไม้ที่มีส่วนผสมของใบยาสูบ ให้กับบริษัทฟาร์มสุข อะกรีคัลเจอร์ จำกัด และบริษัท

Read more

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทุกคน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ขอให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทุกคนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564“กิจกรรมก้าวแรกสู่….บัณฑิตพิบูลสงคราม” ในรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 00.00

Read more

เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มรพส. โดย งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ บริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด จัดกิจกรรมบรรยาย พร้อม workshop เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน โดยคุณอวิกา คูหาสวัสดิ์

Read more

นักศึกษารับมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดยนางสาวภัทรวรรณ ประสพผล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม นำนักศึกษา จำนวน 4 คน เข้ารับมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาทุนพระราชทานที่มีภูมิลำเนาและกำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบทุนพระราชทานฯ ณ ห้องสมเด็จพระเอกาทศรถ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ก้าวสู่โลกของการทำงาน และสร้างความตระหนักถึงสายสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัยในฐานะศิษย์เก่า  มอบโล่และเกียรติบัตรต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL

Read more