สืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญยอดกฐิน 188,577.50 บาท ณ วัดราชมณฑป-หลวงพ่อโต พิษณุโลก (2 พ.ย. 65)

#สืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี #ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญยอดกฐิน 188,577.50 บาท ณ วัดราชมณฑป-หลวงพ่อโต พิษณุโลก (2 พ.ย. 65) 2 พ.ย. 65 ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

Read more

สืบสานประเพณีลอยกระทง เชิญชวนร่วมสัมผัสความประทับใจ“พิบูลสงคราม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สืบสานประเพณีลอยกระทง เชิญชวนร่วมสัมผัสความประทับใจ“พิบูลสงคราม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป) สวนรัชมังคลาภิเษก มรพส.สวนทะเลแก้ว การออกร้านจำหน่ายอาหาร/สินค้ากว่า 50

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญชวนนักศึกษาใหม่ รหัส 65 ภาคปกติ ทุกคน ร่วมประเพณีเดิน-วิ่ง ใต้ร่มกาซะลอง ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญชวนนักศึกษาใหม่ รหัส 65 ภาคปกติ ทุกคน ร่วมประเพณีเดิน-วิ่ง ใต้ร่มกาซะลอง ปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 26) ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดพิธีลงนามขออนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

https://youtu.be/6iGnyPlmn7A สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดพิธีลงนามขออนุญาตใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถใช้ลายศิลป์ต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างรายได้แก่คนในชุมชน #ผู้ประกอบการร่วมลงนามในสัญญา จำนวน 3 ราย ดังนี้ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาหน้าวัดลาย ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ขออนุญาตใช้สิทธิฯ “แก้ว แบบที่ 1 –

Read more

ถึงเวลาที่กาซะลองรุ่นพี่ผลัดใบให้น้องๆได้เติบโต จากวันวานที่พากเพียร_สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

#ถึงเวลาที่กาซะลองรุ่นพี่ผลัดใบให้น้องๆได้เติบโต คลิกชม e-Book ได้ที่นี่ https://anyflip.com/ebmku/llhs/ สูจิบัตรที่ระลึก ชุด “มุทิตาจิต อุ่นไอรัก ๑๐๑ ปี คนดี ศรีพิบูล” ประวัติ – การทำงาน – ความประทับใจจากความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับชุด FRESHMEN’65 สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ

ประชาสัมพันธ์…..การรับชุด FRESHMEN’65 สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ให้นักศึกษามาติดต่อรับชุด FRESHMEN’65 ในวันและเวลาดังต่อไปนี้ วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 19.00 น. คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

Read more

พิธีไหว้ครูสู่ขวัญ ทัดดอกกาซะลองและมอบเข็มตราประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครูสู่ขวัญ ทัดดอกกาซะลองและมอบเข็มตราประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Read more

พิธีปฏิญาณตนและมอบตนเป็นศิษย์ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

พิธีปฏิญาณตนและมอบตนเป็นศิษย์ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 20 สิงหาคม 2565 #SSLD #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Read more

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565  

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “สมเด็จพระพันปีหลวง” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

#กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “สมเด็จพระพันปีหลวง” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 #สมเด็จพระพันปีหลวง #มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #พิษณุโลก    

Read more