#เลื่อนประชุม Pre-School มหาวิทยาลัยเลื่อนการประชุม Pre-School จากเดิมเป็นวันที่ 20 ก.ค.65 เชิญคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมประชุมพร้อมกัน เวลา 14.00 – 18.00 น. หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

#เลื่อนประชุม Pre-School มหาวิทยาลัยเลื่อนการประชุม Pre-School จากเดิมเป็นวันที่ 20 ก.ค.65 เชิญคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมประชุมพร้อมกัน เวลา 14.00 – 18.00 น. หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส.

Read more

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ Covid-19 ประจำปี 2565 เชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตตลอดปี 2565 ณ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เวลา 08.30 – 12.00 น.

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ Covid-19 ประจำปี 2565 เชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตตลอดปี 2565 ณ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยกิจกรรมบริจาคโลหิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ในปีนี้

Read more

3 ก.ค. 65 ผ่านความประทับใจไปเป็นรุ่นที่ 2 ของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส65) “ก้าวแรก…สู่บัณฑิตพิบูลสงคราม”

#กาซะลองช่อใหม่65 3 ก.ค. 65 ผ่านความประทับใจไปเป็นรุ่นที่ 2 ของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส65) “ก้าวแรก…สู่บัณฑิตพิบูลสงคราม” พรุ่งนี้ น้องๆทุกคน สวมใส่เสื้อสีเหลือง พร้อมทำกิจกรรมกลุ่ม ฝึกทักษะ/ระดมสมอง อวดศักยภาพทางความคิด เราทุกคนพร้อมผลักดันน้องๆให้เป็น “วิศวกรสังคม” อย่างเต็มภาคภูมิ พบกันที่เดิม

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ BCG (U2T for BCG)

#มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ BCG (U2T for BCG) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/gEGvB วัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เข้ารับการสัมภาษณ์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

Read more

#กิจกรรมแรกของนักศึกษาใหม่65 “ก้าวแรก สู่…บัณฑิตพิบูลสงคราม”

#สิ้นสุดการรอคอย #กิจกรรมแรกของนักศึกษาใหม่65 “ก้าวแรก สู่…บัณฑิตพิบูลสงคราม” แบ่งเป็น 5 รุ่น ระหว่างวันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 65 นักศึกษาใหม่ ค้นหาชื่อตนเอง คลิกที่นี่https://shorturl.asia/QTwFq #โดยรายชื่อนักศึกษาจะเรียงตามตัวอักษรพยัญชนะไทย_พร้อมกับระบุชื่อรุ่น_แถว_และวันที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละรุ่น สอบถามเพิ่มเติมที่ แฟนเพจ :

Read more

กิจกรรมปลูกต้นผลไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ “พระราชินี” กิจกรรมปลูกต้นผลไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว (9 มิถุนายน 2565)

Read more

ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

#จิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตสู้วิกฤติ Covid-19 ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ อาคารทีปวิทย์@PSRU ( 4 เมษายน 65)

Read more

ประกาศให้นักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปีเข้าทำการประเมินการสอนออนไลน์

นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก ทุกคน จะต้องทำการประเมินการสอนอาจารย์ ผ่านระบบประเมินการสอนออนไลน์ให้ครบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการเรียนได้ นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก ทุกคน ทุกคณะ และทุกชั้นปี สามารถเข้าประเมินได้แล้วตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึง 30 เมษายน

Read more

โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022 รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote)

โค้งสุดท้ายแล้วครับ สำหรับรางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) คลิกเพื่อดู Video PlayList ของโครงการ #ชอบผลงานไหนกดไลค์ได้เลย https://youtube.com/playlist… โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022 รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote)

Read more

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะครุศาสตร์ มรพส. จัดโครงการอบรมส่งเสริมรักการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์และคำนวณ

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะครุศาสตร์ มรพส. จัดโครงการอบรมส่งเสริมรักการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์และคำนวณ ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2565 และระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2565

Read more