พิธีปฏิญาณตนและมอบตนเป็นศิษย์ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

พิธีปฏิญาณตนและมอบตนเป็นศิษย์ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 20 สิงหาคม 2565 #SSLD #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Read more

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565  

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “สมเด็จพระพันปีหลวง” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

#กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “สมเด็จพระพันปีหลวง” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 #สมเด็จพระพันปีหลวง #มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #พิษณุโลก    

Read more

มรพส. MOU ชุมชนฐานราก พิษณุโลก-สุโขทัย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มรพส. MOU ชุมชนฐานราก พิษณุโลก-สุโขทัย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายชุมชน พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (อบต.ชัยนาม, อบต.ดินทอง,

Read more

งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มรพส. จัดกิจกรรมนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิศวกรสังคม

งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มรพส. จัดกิจกรรมนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิศวกรสังคม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม พร้อมองค์ความรู้และนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ โถงชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา โอกาสนี้ มีการมอบเกียรติบัตร ให้แก่วิทยากรและหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมวิศวกรสังคม รวมถึงการนำเสนอและให้แนวคิดในการดำเนินโครงการฯ ..วันที่ 6 สิงหาคม 2565 #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read more

#เลื่อนประชุม Pre-School มหาวิทยาลัยเลื่อนการประชุม Pre-School จากเดิมเป็นวันที่ 20 ก.ค.65 เชิญคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมประชุมพร้อมกัน เวลา 14.00 – 18.00 น. หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

#เลื่อนประชุม Pre-School มหาวิทยาลัยเลื่อนการประชุม Pre-School จากเดิมเป็นวันที่ 20 ก.ค.65 เชิญคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมประชุมพร้อมกัน เวลา 14.00 – 18.00 น. หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส.

Read more

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ Covid-19 ประจำปี 2565 เชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตตลอดปี 2565 ณ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เวลา 08.30 – 12.00 น.

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ Covid-19 ประจำปี 2565 เชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตตลอดปี 2565 ณ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยกิจกรรมบริจาคโลหิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ในปีนี้

Read more

3 ก.ค. 65 ผ่านความประทับใจไปเป็นรุ่นที่ 2 ของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส65) “ก้าวแรก…สู่บัณฑิตพิบูลสงคราม”

#กาซะลองช่อใหม่65 3 ก.ค. 65 ผ่านความประทับใจไปเป็นรุ่นที่ 2 ของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส65) “ก้าวแรก…สู่บัณฑิตพิบูลสงคราม” พรุ่งนี้ น้องๆทุกคน สวมใส่เสื้อสีเหลือง พร้อมทำกิจกรรมกลุ่ม ฝึกทักษะ/ระดมสมอง อวดศักยภาพทางความคิด เราทุกคนพร้อมผลักดันน้องๆให้เป็น “วิศวกรสังคม” อย่างเต็มภาคภูมิ พบกันที่เดิม

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ BCG (U2T for BCG)

#มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ BCG (U2T for BCG) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/gEGvB วัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เข้ารับการสัมภาษณ์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

Read more