เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น เปิดให้ส่งประวัติและผลงานช่องทางออนไลน์

#ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ ในวาระครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำหรับการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น เปิดให้ส่งประวัติและผลงานช่องทางออนไลน์ คลิกที่นี่ shorturl.asia/0kQ8L

Read more

“ร่างเกณฑ์ฯ” คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ พ.ศ.2564

อังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564 ณ ห้องปะชุม ท.210 อาคารทีปวิชญ์ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหาศิษย์เก่าและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564 โดยใน

Read more