ขอเชิญร่วมเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศในกิจกรรม PSRU BOOK FAIR 2021 (Online) 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศในกิจกรรม PSRU BOOK FAIR 2021 (Online)   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศในกิจกรรม PSRU BOOK FAIR 2021 (Online) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ปรับให้อยู่ในรูปแบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

Read more

รับสมัครทุนเรียนฟรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครOnline

#เรียนไหนดีเรียนที่มอพิบูล #สมัครทุนเรียนฟรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครOnline รอบที่ 1 Portfolio ถึงวันที่ 24 ธ.ค. 64 ทุนเรียนฟรี 100ปี พิบูลสงคราม ทุนการศึกษาพิษณุโลก-สุโขทัย 1 ตำบล

Read more

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ปี พ.ศ. 2563

  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 📌ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ท่านสามารถลงทะเบียนผ่าน Link หรือ QRCode

Read more

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง metaverse โลกมายาเสมือนจริง

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง metaverse โลกมายาเสมือนจริง มา Update Trains กับเรานะคะ โดยวิทยากร คุณสรธร วัฒนามาลาชัย (ที) เจ้าของช่องคุยการเงินกับที (YouTube Channel) วันพุธที่ 1 ธันวาคม

Read more

เชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรทุกหน่วยงานภายใน สมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ ด่วน ! หมดเขต 19 พ.ย. 64

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรทุกหน่วยงานภายใน สมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ ด่วน ! หมดเขต 19 พ.ย. 64

Read more

มรพส. เปิดรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา

#รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา  ปริญญาตรี รวม 3 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000.- 1.) นักวิชาการเงินและบัญชี โครงการจัดตั้งกองคลัง 2.) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองกลาง 3.)

Read more

“มอบทุนการศึกษาให้ 5 ท่านแรก” หลักสูตรสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบทุนการศึกษา

“มอบทุนการศึกษาให้ 5 ท่านแรก” หลักสูตรสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทุนละ 4,000 บาท จำนวน 5 ทุน คุณสมบัติ 1.เป็นนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Read more

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) – สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) – สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)

Read more

กำหนดการรับสมัครทุกรอบของ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม #Dek65 #100พิบูลสงคราม #เรียนพิบูลชีวิตต้องป๊อป รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน

ม า แ ล้ ว จ้ า า า า า ……. อย่าช้าเด่วพลาดนะ !!!!! TCAS65 : กำหนดการรับสมัครทุกรอบของ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม #Dek65 #100พิบูลสงคราม

Read more