โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ครั้งที่ 1

โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ครั้งที่ 1  

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัย ขยายระยะเวลาเชิญชวนเอกชนลงทุนโครงการสวัสดิการบ้านที่อยู่อาศัย / ที่ดินเปล่าสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญชวนภาคเอกชนร่วมลงทุนโครงการสวัสดิการ บ้านที่อยู่อาศัย / ที่ดินเปล่า สำหรับบุคลากร มรพส. โดยเปิดโอกาสให้เอกชนยื่นเอกสารเสนอได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ระหว่างวันที่ 20-27 มีนาคม 2566 สอบถามโทร. 087-3137256

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องเชิญชวนเอกชนลงทุนโครงการสวัสดิการบ้านที่อยู่อาศัย / ที่ดินเปล่า สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดาวน์โหลดไฟล์  ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

Read more

โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ปี 2566

โครงการนวัตกรรมฯ | เอกสารประกอบการสมัคร | รับสมัครนวัตกรรม | ลงทะเบียน Workshop 

Read more

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2565

ศิษย์เก่าดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมท้องถิ่น ประกาศเกียรติคุณต่อสาธารณชน และยกย่องเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ปัจจุบันในฐานะศิษย์เก่าคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา โดยในปี พ.ศ.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี ได้จัดตั้งคณะกรรมการฯ และจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “ศิษย์เก่า” และ “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย” อันเป็นตัวอย่างให้ศิษย์ปัจจุบันและบุคคลอื่นได้ เจริญรอยตามต่อไปอีกด้วย

Read more

เหลือเวลาอีก10วัน เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลตัวชี้วัดผลงานวิจัย Scopus และ Scival เข้าใช้งานได้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2566

#เหลือเวลาอีก10วัน เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลตัวชี้วัดผลงานวิจัย Scopus และ Scival เข้าใช้งานได้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2566 SCOPUS เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่รวมรวมบทคัดย่อและการอ้างอิงจากวารสารวิชาการ โดยมีบทความ มากกว่า 20,000 เรื่องจากสํานักพิมพ์มากกว่า5,000 แห่ง ที่เน้นในด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาการ การแพทย์ Scopus

Read more

เชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตอาสาทั่วไป ร่วมเป็นจิตอาสาบริจาคโลหิต พ.ศ.2566

จิตอาสาบริจาคโลหิต2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกองพัฒนานักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตอาสาทั่วไป ร่วมเป็นจิตอาสาบริจาคโลหิต พ.ศ.2566 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้สามารถกลับมามีชีวิตที่ปกติสุข ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมแบบต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค จะส่งมอบให้แก่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลพุทธชินราช ได้ใช้รักษาผู้ป่วย ในความดูแลของโรงพยาบาลต่อไป โดยมหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องใน

Read more

มหกรรมเกษตรแฟร์ “ศึกชนช้าง” 13-19 กุมภาพันธ์ 2566 #มหกรรมประกวดกล้วยไม้ช้างที่ใหญ่ที่สุด

เตรียมพบกับมหกรรมเกษตรแฟร์ “ศึกชนช้าง” 13-19 กุมภาพันธ์ 2566 #มหกรรมประกวดกล้วยไม้ช้างที่ใหญ่ที่สุด แผนผังการจัดงาน คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/vqA8t กำหนดการ คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/ITkVr ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/FqOZ8 #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Read more

PSRUGAMES2023 เชิญร่วมชม-เชียร์กีฬาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2565

#PSRUGAMES2023 เชิญร่วมชม-เชียร์กีฬาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2565 พิธีเปิด : 22 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีปิด : 24 กุมภาพันธ์ 2566 แข่งขัน 9 ชนิดกีฬาฟุตบอล /บาสเกตบอล/ฟุตซอล /วอลเลย์บอล/

Read more