ประชาสัมพันธ์การประเมินการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกท่านสามารถประเมินการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 /2565

ประชาสัมพันธ์การประเมินการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกท่านสามารถประเมินการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 /2565 จะต้องทำการประเมินการสอนอาจารย์ ผ่านระบบประเมินการสอนออนไลน์ให้ครบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน #ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2565 มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการเรียนได้   รีบดำเนินการเข้าประเมินนะคะ ระบบประเมินการสอนออนไลน์ http://assess.psru.ac.th/

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ สโมสรโรตารี่พิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตสู้วิกฤติ Covid-19 ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 อาคารทีปวิชญ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ สโมสรโรตารี่พิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตสู้วิกฤติ Covid-19 ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 อาคารทีปวิชญ์ โดยเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของสถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก และ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Read more

โปรดีๆ จาก วังจันทน์ริเวอร์วิว สำหรับบัณฑิต มรพส. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โปรดีๆ จาก วังจันทน์ริเวอร์วิว สำหรับบัณฑิต มรพส. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่จะเข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ส่งมอบความสุข : ราคาห้องพักดีลักซ์

Read more

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่าน ในโอกาสเข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (กลุ่มภาคเหนือ) ครั้งที่ 3 / 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่าน ในโอกาสเข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (กลุ่มภาคเหนือ) ครั้งที่ 3 / 2565 ณ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 3 ตุลาคม 2565 #ยินดีต้อนรับด้วยมิตรไมตรี

Read more

เปิดระบบยืนยันสิทธิ์ฯ วันที่ 1-15 ตุลาคม 2565 สำหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีความประสงค์จะเข้าพิธีรับฯ ปริญญาบัตร

#เปิดระบบยืนยันสิทธิ์ฯ วันที่ 1-15 ตุลาคม 2565 สำหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีความประสงค์จะเข้าพิธีรับฯ ปริญญาบัตร คลิกที่นี่ https://apps.psru.ac.th/graduation65/index.php พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมรพส. ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

#ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต คลิกที่นี่ https://apps.psru.ac.th/graduation65/index.php บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต (บัดนี้ – 15 ต.ค. 65)

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เตรียมพร้อมเปิดหลักสูตรวิชาชีพ 49 ชุดวิชา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา พร้อมสร้างอาชีพ-สร้างรายได้ให้คนในสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เตรียมพร้อมเปิดหลักสูตรวิชาชีพ 49 ชุดวิชา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา พร้อมสร้างอาชีพ-สร้างรายได้ให้คนในสังคม ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ fanpage : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดูรายละเอียดหลักสูตรคลิกที่นี่ https://www.psru.ac.th/subject_list_2565/ #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครา #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Read more

เชิญชวนประชาคมพิบูลสงคราม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย ร่วมประชาพิจารณ์ “ร่าง” ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี

เชิญชวนประชาคมพิบูลสงคราม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย ร่วมประชาพิจารณ์ “ร่าง” ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ

Read more

สรุปรายชื่อชุดวิชาชีพ มรพส.ประจำปี 2565

#เตรียมพร้อมเปิดหลักสูตรวิชาชีพ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เห็นชอบเปิดหลักสูตรวิชาชีพ จำนวน 49 ชุดวิชา เป็นแห่งแรก เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนในสังคม จัดการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบ Online และ On – site ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย มีมติรับทราบผลการจัดทำสัมมนากำหนดบัญชีรายชื่อวิชาชีพ

Read more

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 64

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 64 จำนวน 962 คน (นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5 รหัส 2564-2563-2562-2561) https://bit.ly/3AF6lJL  

Read more