เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) รอบ WALK IN PSRU ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #รอบพิเศษ Walk in PSRU 65 . เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) รอบ WALK IN PSRU ปีการศึกษา 2565 . บัดนี้ –

Read more

มรพส. เปิดการใช้งาน Google Workspace for education สำหรับปีการศึกษาใหม่นี้นักศึกษาจะได้รับสิทธิ์ในการใช้งาน 50GB/บัญชี

เพื่อให้การใช้งาน Google Workspace for education ของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อการใช้งานในภาพรวม ปีการศึกษาใหม่นี้นักศึกษาจะได้รับสิทธิ์ในการใช้งาน 50GB/บัญชี

Read more

ก้าวมาเป็นกาซะลองช่อใหม่65 รอบสุดท้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) รอบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission

ก้าวมาเป็นกาซะลองช่อใหม่65 รอบสุดท้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) รอบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

Read more

#สำรวจการฉีดวัคซีนและเข็มกระตุ้นสำหรับบุคลากร ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทุกหน่วยงาน-ญาติ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีน/กระตุ้นการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/ 2565

#สำรวจการฉีดวัคซีนและเข็มกระตุ้นสำหรับบุคลากร  ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทุกหน่วยงาน-ญาติ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีน/กระตุ้นการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/ 2565 กรอกรายละเอียดโดย คลิกที่นี่ https://forms.gle/CZpjKufUPzaby2CE7 #คำชี้แจง แบบแจ้งความประสงค์นี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอรับการสนับสนุนการฉีดวัคซีนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนญาติของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read more

ประชาสัมพันธ์….ช่องทางการติดต่อหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำหรับนักศึกษาใหม่ ที่มีข้อสงสัย หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ

ประชาสัมพันธ์….ช่องทางการติดต่อหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำหรับนักศึกษาใหม่ ที่มีข้อสงสัย หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ สามารถติดต่อตามหน่วยงานที่รับผิดชอบได้โดยตรงเลยนะครับ (ในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

Read more

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Digital Transformation แบบ Onsite จัดในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสโลป ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

#ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Digital Transformation โดยคุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุนแนวหน้าของเมืองไทย แบบ Onsite จัดในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสโลป ชั้น

Read more

โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล จัดโครงการวัดทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐานในด้านทักษะการพิมพ์สัมผัส สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยิทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบุคลากรสามารถฝึกหัดทักษะการพิมพ์สัมผัสได้จาก URL ของ QR-Code ที่กำหนดมาให้ และให้ลงทะเบียนและเริ่มทำการทดสอบตั้งแต่วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2565 นี้

ด้วยทางผู้บริหารระดับสูง มีนโยบายที่จะขับเคลื่อน ผลักดันและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีทักษะทางด้านดิจิทัลที่สูงขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลในอนาคตตามเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้   ทางโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้จัดการทดสอบเพื่อวัดทักษะทางด้านดิจิทัลไว้หลายระดับตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง เพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่ทดสอบมาช่วยในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะในแต่ละด้านให้บุคลากรของเรามีศักยภาพที่สูงขึ้น ในการนี้  ทางโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล จะเริ่มวัดทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐานในด้านทักษะการพิมพ์สัมผัสของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานของท่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งควรมีเกณฑ์ในการผ่านไม่น้อยกว่า 32 คำต่อนาที (WPM) โดยบุคลากรสามารถฝึกหัดทักษะการพิมพ์สัมผัสได้จาก URL ของ QR-Code

Read more

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประดับความภาคภูมิใจ “100 ปี แห่งความภาคภูมิใจ ร่วมร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว” #เข็มกลัดที่ระลึกครบรอบ100ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สีทองอร่าม) ควรค่าแก่การเก็บสะสมเป็นที่ระลึก

มีจำหน่ายแล้ว!! สำหรับบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประดับความภาคภูมิใจ “100 ปี แห่งความภาคภูมิใจ ร่วมร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว” #เข็มกลัดที่ระลึกครบรอบ100ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สีทองอร่าม) ควรค่าแก่การเก็บสะสมเป็นที่ระลึก ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในปี พ.ศ.2565 ด่วน!! มีจำนวนจำกัดเพียง 300

Read more

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Art of Spreadsheet ทำงานกับ Spreadsheet ให้ Powerful

  วันเสาร์นี้ 21 พ.ค. 2565 เวลาดี 9.00 น. สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. ได้รับเชิญวิทยากรจิตอาสา อ.ธีรภัทร สุวรรณรุจิ Teerapat Suwannaroochi ตามโครงการ #วิทยากรเพื่อเป็นวิทยาทาน #อันดับที่6 มาให้ความรู้นะ ลงทะเบียนฟังบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และรับใบประกาศได้ฟรี

Read more