#นักศึกษาที่ชำระเงินค่าเทอม ก่อน 31 ส.ค. 64 เมื่อเช็ครายชื่อในลิ้งนี้แล้ว ไม่พบรายชื่อตนเอง ขอให้แจ้งชื่อ-สกุล – เลขประจำตัวนักศึกษา

#นักศึกษาที่ชำระเงินค่าเทอม ก่อน 31 ส.ค. 64 เมื่อเช็ครายชื่อในลิ้งนี้แล้ว ไม่พบรายชื่อตนเอง ขอให้แจ้งชื่อ-สกุล – เลขประจำตัวนักศึกษา มรพส. ในช่อง Comment นี้ รายชื่อผู้ได้รับส่วนลดค่าเทอม shorturl.asia/FWNqy รายชื่อผู้ได้รับเงินเยียวยา shorturl.asia/N7RAq เพื่อ ม.

Read more

วันนี้ (29 ก.ย.64) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโอนคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งเงินจะเข้าบัญชีนักศึกษาภายใน 3 วันทำการ

#โอนแล้ววันนี้เงินจะเข้าบัญชีนักศึกษาภายใน3วันทำการ  วันนี้ (29 ก.ย.64) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโอนคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งเงินจะเข้าบัญชีนักศึกษาภายใน 3 วันทำการ ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ shorturl.asia/FWNqy และรีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนด้วย  เงินที่จะเข้าบัญชีนักศึกษา มี 2 ส่วน ดังนี้ เงินเยียวยาฯ จำนวน 1,069 ราย เงินคืนค่าบำรุงการศึกษา

Read more

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหสัดพิษณุโลก รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ผลคะแนนภาพรวมหน่วยงาน ร้อยละ 94.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 #ผลการประเมินอยู่ในระดับ A  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นหน่วยงานที่สามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

Read more

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#แถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านเพิ่มเติม คลิก shorturl.asia/3BGea  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอความร่วมมือประชาคมเฝ้าระวัง หมั่นสังเกตอาการตนเอง และดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน COVID-19 ในสถานที่ทำงาน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และขอเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)

Read more

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564: เพื่อส่งเสริมระบบดูแลนักศึกษา “ทุกคน” ตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ชีวิตในมหาวิทยาลัยนั้น แตกต่างจากชีวิตในวัยมัธยมศึกษาการปรับตัวเมื่อเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยจึงเป็นเรื่องสำคัญเมื่อนักศึกษาพบเจอเพื่อนใหม่ ระบบการเรียนใหม่ที่ต้องมีความรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นจำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสังคมใหม่ “อาจารย์ที่ปรึกษา” เป็นบุคคลสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้อย่างมีความสุขในทุกชั้นปีและจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เมื่อนักศึกษาประสบปัญหาใดๆ ในทุกช่วงชีวิตจึงควรปรึกษา “อาจารย์ที่ปรึกษา” เป็นอันดับแรก Download คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2564 อาจารย์ที่ปรึกษา  ภาคปกติ อาจารย์ที่ปรึกษา 

Read more

มรพส. ยกระดับการป้องกัน Covid-19 ภายในมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 12 ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.ค. 64

มรพส. ยกระดับการป้องกัน Covid-19 ภายในมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 12 ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.ค. 64 อ่านประกาศ คลิกที่นี่ shorturl.asia/o6fw4

Read more

มรพส.ห่วงใยนักศึกษาทุกคนจึงออกมาตรการช่วยเหลือในช่วงวิกฤติ Covid-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ห่วงใยนักศึกษาทุกคนจึงออกมาตรการช่วยเหลือในช่วงวิกฤติ Covid-19อ่านแถลงการณ์ คลิกที่นี่ shorturl.asia/EHuA1พบกับ การถ่ายทอดสด ( Live ) แถลงการณ์ช่วยเหลือนักศึกษา – ตอบทุกข้อคำถามกันสดๆ ผ่านเพจ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 21 ก.ค. 64 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

Read more

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รหัส 64 ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์ ) ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564

คุณคือ คนของพระราชามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รหัส 64 ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์ ) ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ https://reg.psru.ac.th งานรับเข้าศึกษา PSRU โทร. 055-267050061-9128976©ID Line : @reg.psru

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ออกประกาศปิดหอพักนักศึกษา ชั่วคราว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ออกประกาศปิดหอพักนักศึกษา ชั่วคราวในสถานการณ์ Covid-19 ตั้งแต่ 1 – 30 ก.ค. 64 อ่านประกาศ มรพส. คลิกที่นี่ shorturl.asia/kCi0r

Read more

ประชาสัมพันธ์การใช้งานอีเมล สำหรับนักศึกษารหัส 64

ประชาสัมพันธ์การใช้งานอีเมล สำหรับนักศึกษารหัส 64สามารถใช้งานอีเมล ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 0-5526-7000 ต่อ 9415 เวลา 08.30-16.30 น. โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read more