เหลือเวลาอีก10วัน เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลตัวชี้วัดผลงานวิจัย Scopus และ Scival เข้าใช้งานได้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2566

#เหลือเวลาอีก10วัน เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลตัวชี้วัดผลงานวิจัย Scopus และ Scival เข้าใช้งานได้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2566 SCOPUS เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่รวมรวมบทคัดย่อและการอ้างอิงจากวารสารวิชาการ โดยมีบทความ มากกว่า 20,000 เรื่องจากสํานักพิมพ์มากกว่า5,000 แห่ง ที่เน้นในด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาการ การแพทย์ Scopus

Read more

เชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตอาสาทั่วไป ร่วมเป็นจิตอาสาบริจาคโลหิต พ.ศ.2566

จิตอาสาบริจาคโลหิต2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกองพัฒนานักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตอาสาทั่วไป ร่วมเป็นจิตอาสาบริจาคโลหิต พ.ศ.2566 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้สามารถกลับมามีชีวิตที่ปกติสุข ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมแบบต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค จะส่งมอบให้แก่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลพุทธชินราช ได้ใช้รักษาผู้ป่วย ในความดูแลของโรงพยาบาลต่อไป โดยมหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องใน

Read more

มหกรรมเกษตรแฟร์ “ศึกชนช้าง” 13-19 กุมภาพันธ์ 2566 #มหกรรมประกวดกล้วยไม้ช้างที่ใหญ่ที่สุด

เตรียมพบกับมหกรรมเกษตรแฟร์ “ศึกชนช้าง” 13-19 กุมภาพันธ์ 2566 #มหกรรมประกวดกล้วยไม้ช้างที่ใหญ่ที่สุด แผนผังการจัดงาน คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/vqA8t กำหนดการ คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/ITkVr ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/FqOZ8 #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Read more

PSRUGAMES2023 เชิญร่วมชม-เชียร์กีฬาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2565

#PSRUGAMES2023 เชิญร่วมชม-เชียร์กีฬาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2565 พิธีเปิด : 22 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีปิด : 24 กุมภาพันธ์ 2566 แข่งขัน 9 ชนิดกีฬาฟุตบอล /บาสเกตบอล/ฟุตซอล /วอลเลย์บอล/

Read more

#สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกฯเพิ่มขึ้น กองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศล่าสุด เพิ่มเงินสวัสดิการแก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการภายใน มรพส.

    psru_dfu2566 #สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกฯเพิ่มขึ้น กองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศล่าสุด เพิ่มเงินสวัสดิการแก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการภายใน มรพส. ประกาศ ณ วันที่ 18 ต.ค. 65 อ่านประกาศ ฉบับล่าสุด คลิกที่ยนี่ https://shorturl.asia/M2WkO #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read more

มรพส.ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็นและได้รับประกาศนียบัตรสำหรับหน่วยงานภาคการศึกษา

มรพส.ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็นและได้รับประกาศนียบัตรสำหรับหน่วยงานภาคการศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม NCSA Cyber Hygiene Certificates 2022 (Certificate of Participation)

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การกำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100% มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การกำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100% มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และซ้อนท้าย ห้ามซ้อนสาม **หากไม่สวมหมวกนิรภัยจะไม่อนุญาตให้เข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัยเด็ดขาด** #สวมหมวกนิรภัย100%

Read more

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรประเมินสุขภาพใจออนไลน์ผ่านโปรแกรม Mental Health Check-IN

มรพส. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรประเมินสุขภาพใจออนไลน์ผ่านโปรแกรม Mental Health Check-IN ทาง http://checkin.dmh.go.th หากพบนักศึกษาหรือบุคลากรที่มีความเสี่ยงสามารถติดต่อ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษาโทรศัพท์ : 9606

Read more

สวบ.มรพส. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร : การใช้งานระบบเสนอซื้อหนังสือออนไลน์ (สำหรับผู้ใช้บริการ)

หลักสูตร : การใช้งานระบบเสนอซื้อหนังสือออนไลน์ (สำหรับผู้ใช้บริการ) วิทยากร : อาจารย์ ดร.พิมรินทร์ คีรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานะหลักสูตร : ฟรี รายละเอียด : รับจำนวนผู้เข้าอบรมแบบ Onsite ณ ห้อง Training Room ชั้น 2

Read more