มรพส.ขอเชิญชวนนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทุกคน มาร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เราได้เจอกันแบบ (On site)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทุกคน มาร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้เราได้เจอกันแบบ (On site) ตามนโยบาย “เปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย” ของรัฐบาล รีบไปต่อคิวกันนะคะ

Read more

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) ภายใต้กิจกรรมเรียนรู้ Gather Town ขั้นพื้นฐาน (สำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป)

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนอบรม

Read more

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) ภายใต้กิจกรรมเรียนรู้ Gather Town ขั้นพื้นฐาน (สำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป)

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนอบรม

Read more

มรพส.เป็นหน่วยสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/psru.ac.th/reglocal64

Read more

ขอเชิญร่วมเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศในกิจกรรม PSRU BOOK FAIR 2021 (Online) 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศในกิจกรรม PSRU BOOK FAIR 2021 (Online)   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศในกิจกรรม PSRU BOOK FAIR 2021 (Online) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ปรับให้อยู่ในรูปแบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

Read more

รับสมัครทุนเรียนฟรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครOnline

#เรียนไหนดีเรียนที่มอพิบูล #สมัครทุนเรียนฟรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครOnline รอบที่ 1 Portfolio ถึงวันที่ 24 ธ.ค. 64 ทุนเรียนฟรี 100ปี พิบูลสงคราม ทุนการศึกษาพิษณุโลก-สุโขทัย 1 ตำบล

Read more

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ปี พ.ศ. 2563

  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 📌ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. ท่านสามารถลงทะเบียนผ่าน Link หรือ QRCode

Read more

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง metaverse โลกมายาเสมือนจริง

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง metaverse โลกมายาเสมือนจริง มา Update Trains กับเรานะคะ โดยวิทยากร คุณสรธร วัฒนามาลาชัย (ที) เจ้าของช่องคุยการเงินกับที (YouTube Channel) วันพุธที่ 1 ธันวาคม

Read more

เชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรทุกหน่วยงานภายใน สมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ ด่วน ! หมดเขต 19 พ.ย. 64

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรทุกหน่วยงานภายใน สมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ ด่วน ! หมดเขต 19 พ.ย. 64

Read more