สวัสดิการบุคลากร มรพส. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำรวจผู้มีความประสงค์ในการจัดซื้อที่ดิน/สร้างบ้าน โครงการสวัสดิการบ้านที่อยู่อาศัย/ที่ดินเปล่าสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#สวัสดิการบุคลากร มรพส. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำรวจผู้มีความประสงค์ในการจัดซื้อที่ดิน/สร้างบ้าน โครงการสวัสดิการบ้านที่อยู่อาศัย/ที่ดินเปล่าสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ราคาบ้านพร้อมที่ดิน 1) บ้านเดี่ยวชั้นเดียว, 3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ ขนาดที่ดิน 60 ตร.วา ราคารวมเป็นเงิน 2,228,000 บาท – กรณีมีขนาดที่ดินเพิ่ม-ลด

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัย ขยายระยะเวลาเชิญชวนเอกชนลงทุนโครงการสวัสดิการบ้านที่อยู่อาศัย / ที่ดินเปล่าสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญชวนภาคเอกชนร่วมลงทุนโครงการสวัสดิการ บ้านที่อยู่อาศัย / ที่ดินเปล่า สำหรับบุคลากร มรพส. โดยเปิดโอกาสให้เอกชนยื่นเอกสารเสนอได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ระหว่างวันที่ 20-27 มีนาคม 2566 สอบถามโทร. 087-3137256

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องเชิญชวนเอกชนลงทุนโครงการสวัสดิการบ้านที่อยู่อาศัย / ที่ดินเปล่า สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดาวน์โหลดไฟล์  ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

Read more