ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การขายทอดตลาดเศษซากครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เรื่อง  การขายทอดตลาดเศษซากครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้ 20220706150837265

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบตรวจจับเวลาสำหรับการแข่งขันกรีฑา จำนวน 1 ชุด (ซ.32/2564)

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบตรวจจับเวลาสำหรับการแข่งขันกรีฑา จำนวน 1 ชุด (ซ.32/2564)

Read more