ประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ “แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก”

กำหนดระยะเวลา รับสมัครตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565 โดยกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ของโครงการ แนบไฟล์เอกสารขึ้นระบบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ส่งผลงานภาพยนตร์สั้น ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

Read more

ประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปี 2565

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปี 2565

Read more

ประกวดภาพยนตร์สั้น “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”

ประกวดภาพยนตร์สั้น “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”

Read more

คณะพยาบาลศาสตร์ มรพส. รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา (ปริญญาโท)

ตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา (ปริญญาโท) ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ธันวาคม 2564 ช่องทางการสมัคร : https://jobs.psru.ac.th/

Read more

ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ประกาศผลให้ทราบภายในเดือนธันวาคม 2564

Read more

ประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ครั้งที่ 3

  ระยะเวลาการรับสมัคร เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 ข้อมูลเพิ่มเติม http://contestwar.com/contest/15721

Read more

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ FFC Thailand (Food with Function Claim)

ส่งผลงาน : ทาง E-mail : pr@fostat.org และ coordinator_1@firn.or.th โดยตั้งชื่อหัวข้ออีเมลล์ (Subject) ดังนี้ FFC_Logo (ชื่อจริง – นามสกุล) สามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

Read more

ประกวดสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์

  กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญนชุมชนท่องเที่ยว สมัครเข้าร่วมการประกวดสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 110,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และของรางวัลอื่นๆ อีกกว่า 30 รางวัล ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://eday.asia/contest/project/4239  

Read more

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ หัวข้อ “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life)

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ถึง ระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ หัวข้อ “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) ในโครงการ PTTEP

Read more