#เลื่อนประชุม Pre-School มหาวิทยาลัยเลื่อนการประชุม Pre-School จากเดิมเป็นวันที่ 20 ก.ค.65 เชิญคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมประชุมพร้อมกัน เวลา 14.00 – 18.00 น. หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

#เลื่อนประชุม Pre-School มหาวิทยาลัยเลื่อนการประชุม Pre-School จากเดิมเป็นวันที่ 20 ก.ค.65 เชิญคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมประชุมพร้อมกัน เวลา 14.00 – 18.00 น. หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส.

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำรวจความต้องการรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์จะรายได้ระหว่างเรียน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวและบรรเทาความเดือนร้อนจาก กยศ. ได้อีกทางหนึ่ง

#สำรวจความต้องการทำงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำรวจความต้องการรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์จะรายได้ระหว่างเรียน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวและบรรเทาความเดือนร้อนจาก กยศ. ได้อีกทางหนึ่ง  ลงทะเบียน คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/uA9Nr  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 ก.ค. 65  รายละเอียดเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/7w8cQ ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจ ขอให้แจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์มการสมัคร เพื่อสำรวจความต้องการเบื้องต้น ซึ่งหากมีการจ้างงาน จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

Read more

ข่าวดี..!! สำหรับผู้ใช้งาน Google Workspace for Education มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข่าวดี..!! สำหรับผู้ใช้งาน Google Workspace for Education มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Google เลื่อนกำหนดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการพื้นที่การใช้งาน Google Workspace for Education Fundamentals สำหรับนักศึกษา ภายใต้โดเมน @psru.ac.th สามารถใช้งานถึงสิ้นปี 2565 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ

Read more

กองพัฒนานักศึกษา มรพส. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ.มรพส. 65 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 65) และนักศึกษาปัจจุบันที่มีความประสงค์จะเป็นผู้กู้รายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5

กองพัฒนานักศึกษา มรพส. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ.มรพส. 65 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 65) และนักศึกษาปัจจุบันที่มีความประสงค์จะเป็นผู้กู้รายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5 เพื่อชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนักศึกษาที่่มีความประสงค์กู้ยืมเพื่อการศึกษา โอกาสเดียวกันนี้ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักนักศึกษา มรพส. นักศึกษาใหม่ (รหัส 65) เพื่อแนะนำ

Read more

วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มรพส. ผ่านผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่ เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565

วารสาร TCI กลุ่มที่ 2 วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มรพส. ผ่านผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่ เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งได้วารสารกลุ่มที่ 2 รับรองตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปี 2565 ถึง ฉบับที่

Read more

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เชิญผู้มีจิตใจดีงามร่วมทำนุบำรุงศาสนาและประเพณีท้องถิ่น หล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เชิญผู้มีจิตใจดีงามร่วมทำนุบำรุงศาสนาและประเพณีท้องถิ่น #หล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 พิธีหล่อเทียนพรรษา วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 65 วังจันทน์ริเวอร์วิว Wangchan Riverview PHS พิธีถวายเทียนพรรษา วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 65

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ร่วมกับ สโมสรโรตารีพิษณุโลก ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านทุกหน่วยงาน และผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิตจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID–19 ปี 2565 (ครั้งที่ 7/2565)

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ร่วมกับ สโมสรโรตารีพิษณุโลก ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านทุกหน่วยงาน และผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิตจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID–19 ปี 2565 (ครั้งที่ 7/2565) เพื่อส่งต่อโลหิตในนามมหาวิทยาลัย แก่ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม

Read more

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. ขอเชิญบุคลากรภายนอกและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการทดสอบทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลการพิมพ์สัมผัสไทย/อังกฤษ

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรพส. ขอเชิญบุคลากรภายนอกและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการทดสอบทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลการพิมพ์สัมผัสไทย/อังกฤษ เพื่อรับใบเกียรติบัตรรับรองผลการทดสอบ (Certificate) ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทันที โดยต้องสมัครเป็น Digital Member ในเว็บไซต์ https://digital.psru.ac.th สแกน QR CODE หรือคลิกที่ URL : https://digital.psru.ac.th เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

Read more

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ชี้แจงกรณีการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ชี้แจงกรณีการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read more