ถ่ายทอดสด Live in PSRU อธิการบดีพบนักศึกษา เปิดภาคเรียน 1/2564 ไขข้อข้องใจทุกประเด็นคำถาม ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 และเรื่องอืี่น ๆ

 ถ่ายทอดสด Live in PSRU อธิการบดีพบนักศึกษา เปิดภาคเรียน 1/2564ไขข้อข้องใจทุกประเด็นคำถาม ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 มาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอน PSRU ครบรอบ 100 ปีแห่งความภาคภูมิใจ #ร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ปี’64พบกับพิธีกรจากสาขานิเทศศาสตร์ #ดาวเดือนมหา‘ลัยสนุกกับดนตรีจากสาขาวิชาดนตรีสากล มรพส. อย่าพลาด..!! การถ่ายทอดสด เกาะติดสถานการณ์ ส่งตรงข้อมูลข่าวสาร เพื่อใกล้ชิดกันมากขึ้น ในช่วงเรียน Online16 ก.ค.64

Read more

ประกาศผลมหกรรมการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาค #ภาคเหนือตอนล่าง

ประกาศผลแล้วจ้า…ในส่วนของมหกรรมการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาค #ภาคเหนือตอนล่าง พร้อมมอบโล่รางวัลและเงินรางวัล 50,000 บาทแก่ทีมผู้ชนะ 5 ทีม ทั้ง 5 ทีมได้เป็นภาคเหนือตอนล่าง ก้าวสู่เวทีชิงชนะเลิศระดับประเทศ

Read more

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเตรียมกิจกรรมหล่อเทียน-ถวายเทียนพรรษา ปี 2564 โดยจัดโต๊ะร่วมทำบุญด้วยการเขียนชื่อลงบนพิมพ์เทียนและร่วมทำบุญกับต้นผ้าป่า

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 สศว.จัดเตรียมกิจกรรมหล่อเทียน-ถวายเทียนพรรษา ปี 2564 โดยจัดโต๊ะร่วมทำบุญด้วยการเขียนชื่อลงบนพิมพ์เทียนและร่วมทำบุญกับต้นผ้าป่า ณ บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ อาคารทีปวิชญ์ มรพส.ส่วนทะเลแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ – 18 ก.ค.64 โดยจะนำพิมพ์เทียนมาหลอมและหล่อเป็นเทียนพรรษาในวันจันทร์ 19 ก.ค. ต่อไป….ขออนุโมทนาสาธุ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความประสงค์สำรวจข้อมูลเบื้องต้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อหาแนวทางการลดค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียน ในรูปแบบออนไลน์

การสำรวจความต้องการการใช้งาน sim สำหรับการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาได้ที่ https://bit.ly/NetSimPSRU

Read more

บริการ Virtual Background สำหรับ Zoom และ Google Meet เพื่อนำไปใช้ในการประชุมออนไลน์และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สำหรับท่านที่ต้องการนำรูปภาพไปใช้เป็น Virtual Background สำหรับ Zoom และ Google Meet ให้ดำเนินการดังนี้1. คลิกขวาที่รูปภาพที่ต้องการ แล้วเลือก Save images as ท่านจะได้ภาพขนาด 1280×720 Pixels2. บันทึกรูปภาพไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและนำไปใช้เป็น Virtual Background

Read more

โครงการศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมท้องถิ่น ประกาศเกียรติคุณต่อสาธารณชน และยกย่องเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ปัจจุบันในฐานะศิษย์เก่าคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี ได้จัดตั้งคณะกรรมการฯ และจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “ศิษย์เก่า” และ “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย” อันเป็นตัวอย่างให้ศิษย์ปัจจุบันและบุคคลอื่นได้ เจริญรอยตามต่อไปอีกด้วย

Read more

ศิษย์เก่าดีเด่น มรพส. ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีแก่ศิษย์ปัจจุบัน คลิกที่นี่ https://1th.me/erpyx#เสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 10 สิงหาคม 2564 055-267000 ต่อ 9606 https://youtu.be/0f5SFQpIj6U

Read more

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เตรียมจัดตั้ง “หอดูดาว” แห่งที่ 2 ของภาคเหนือ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เตรียมจัดตั้ง “หอดูดาว” แห่งที่ 2 ของภาคเหนือในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว รายละเอียด คลิก https://northernnewsthailand.com/news/68535#เรียนพิบูลชีวิตต้องป๊อป

Read more