คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) – สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) – สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี)

Read more

กำหนดการรับสมัครทุกรอบของ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม #Dek65 #100พิบูลสงคราม #เรียนพิบูลชีวิตต้องป๊อป รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน

ม า แ ล้ ว จ้ า า า า า ……. อย่าช้าเด่วพลาดนะ !!!!! TCAS65 : กำหนดการรับสมัครทุกรอบของ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม #Dek65 #100พิบูลสงคราม

Read more

 สาขาวิชาภาษาจีน เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

 สาขาวิชาภาษาจีน เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2564 ไม่มีสอบสัมภาษณ์​  . เอกสารประกอบการสมัคร

Read more