ศูนย์ IT มรพส. เตรียมความพร้อมยกระดับความสามารถขององค์กรด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร เพื่อก้าวสู่การเป็นโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล

ศูนย์ IT มรพส. เตรียมความพร้อมยกระดับความสามารถขององค์กรด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร เพื่อก้าวสู่การเป็นโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล

Read more

การเข้าใช้งานระบบอีเมลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาค กศ.ป.ป. รหัส 64

ประชาสัมพันธ์การใช้งานอีเมลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาค กศ.ป.ป. รหัส 64สามารถใช้งานอีเมลได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 0-5526-7000 ต่อ 9415 เวลา 08.30-16.30 น. โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read more

มรพส. โอนเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมรอบที่ 2 วันนี้ จะทำการโอนเงินค่าสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 2 ให้กับนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนในระบบ จำนวน 1,910 ราย รายละ 2,000 บาท (ภาคการศึกษา 1/2564)

#โอนเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมรอบที่2วันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกองคลัง ทำการโอนเงินค่าสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 2 ให้กับนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนในระบบ จำนวน 1,910 ราย รายละ 2,000 บาท (ภาคการศึกษา 1/2564)#สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินหลังวันที่ 20 ก.ค. (รอบที่ 2) เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะ

Read more

มรพส. โดยกองคลัง ได้ทำการโอนเงินค่าสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 1 ให้กับนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนในระบบ จำนวน 1,917 ราย รายละ 2,000 บาท (ภาคการศึกษา 1/2564) รวมเป็นเงิน 3,834,000 บาท

#โอนเงินช่วยเหลือ2000แล้ววันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกองคลัง ได้ทำการโอนเงินค่าสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 1 ให้กับนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนในระบบ จำนวน 1,917 ราย รายละ 2,000 บาท (ภาคการศึกษา 1/2564) รวมเป็นเงิน 3,834,000 บาท โดยนักศึกษาที่แจ้งบัญชีธนาคารกรุงไทย จะได้รับเงินในวันนี้(9 ส.ค.) ส่วนบัญชีธนาคารอื่นๆ รอการเคลียริ่ง ซึ่งจะได้รับเงินโอนคืนเข้าบัญชีไม่เกินวันที่

Read more

ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีฯ ในฐานะนายกสโมสรโรตารีพิษณุโลก นำทีมบุคลากร มรพส.ร่วมจัดเตรียมถุงปันน้ำใจ/ข้าวสาร/เครื่องอุปโภค-บริโภค

#ปันน้ำใจในวันแม่แห่งชาติ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในฐานะนายกสโมสรโรตารีพิษณุโลก นำทีมบุคลากร มรพส. ร่วมจัดเตรียมถุงปันน้ำใจ/ข้าวสาร/เครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเตรียมไปบริจาคแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติ Covid-19 ทั้งนี้ สโมสรโรตารีพิษณุโลกจะมีการส่งมอบถุงปันน้ำใจในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ

Read more