หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวานนี้ เวลา 11:43 น.  ·  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 #รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) #ทุนเรียนฟรี (ทุนเพชรกาซะลอง) จำนวน

Read more

นักศึกษาชายมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัครนักศึกษาผู้ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี พ.ศ.2565

นักศึกาษาชายมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัครนักศึกษาผู้ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี พ.ศ.2565 คลิกที่นี่ http://sas.psru.ac.th/index.php/2021/11/10/soldier-1/

Read more

นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถเข้าระบบประเมินการสอนออนไลน์ เทอม 1/2564

นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถเข้าระบบประเมินการสอนออนไลน์ เทอม 1/2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2564 นี้ ประเมินการสอนออนไลน์ คลิก http://assess.psru.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5526-7000 ต่อ

Read more

อีกหนึ่งความภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี กับนายณัฐสิทธิ์ ถิ่นสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อีกหนึ่งความภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี กับนายณัฐสิทธิ์ ถิ่นสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัล เกียรติบัตรชมเชยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน” ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทนักศึกษาพิการด้านร่างกาย ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร

Read more

นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ อีกหนึ่งความภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ อีกหนึ่งความภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี กับนายเมธานันท์ เนียมเปี่ยม นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษา (ขนาดใหญ่) ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ Cr. กองพัฒนานักศึกษา มรพส.

Read more

ขบวนการสร้างสื่อ “นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”

ขบวนการสร้างสื่อ “นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” อยากเฟี้ยว ก็เลี้ยวมา…….เพราะที่นี่ เรียนรู้ควบคู่ การปฏิบัติ น้องๆ หนูๆ ถึงพวกเราจะดูไร้สาระแต่รับรองว่าเข้ามาแล้ว สาระล้วนๆ ความรู้ที่มีให้ เตรียมพร้อมมอบให้น้องๆ หนูๆ นะจ๊ะ . . เมื่อรับชมภาพโปสเตอร์แล้วอย่าลืม!! กรอกแบบสอบถามด้วยนะครับ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาการทำงานต่อไป

Read more

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับทีม Zabza – Cricket ทีมนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับทีม Zabza – Cricket ทีมนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ ผ่านเข้ารอบ 12 ทีม จาก 64 ทีมทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดผลงานรางวัล Best of the Best โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

Read more

การมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิศวกรสังคม ขอแสดงความยินดีกับ นายอภินันท์ อัตชู Apinan Attachoo นักศึกษาชั้นปีที่ 4

การมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิศวกรสังคม ขอแสดงความยินดีกับ นายอภินันท์ อัตชู Apinan Attachoo นักศึกษาชั้นปีที่ 4 #สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 90,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี โดยมี

Read more

พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันอังคารที่ ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบเข็มพร้อมเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี ประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้นับถือพระพุทธศาสนาและมีความประพฤติดี ระหว่างเทศกาลวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม

Read more

ผลการประเมินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2563

ประกาศ!ผลการประเมินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2563 ไฟล์ตัวประกาศผล และลิงค์ที่ประกาศผล ได้แก่ เว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม https://www.deqp.go.th/news/view/public/8900เพจ Facebook โครงการ Green Youthhttps://www.facebook.com/838496703168143/posts/1485060721845068/?d=n

Read more