ขบวนการสร้างสื่อ “นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”

ขบวนการสร้างสื่อ “นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” อยากเฟี้ยว ก็เลี้ยวมา…….เพราะที่นี่ เรียนรู้ควบคู่ การปฏิบัติ น้องๆ หนูๆ ถึงพวกเราจะดูไร้สาระแต่รับรองว่าเข้ามาแล้ว สาระล้วนๆ ความรู้ที่มีให้ เตรียมพร้อมมอบให้น้องๆ หนูๆ นะจ๊ะ . . เมื่อรับชมภาพโปสเตอร์แล้วอย่าลืม!! กรอกแบบสอบถามด้วยนะครับ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาการทำงานต่อไป

Read more

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับทีม Zabza – Cricket ทีมนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับทีม Zabza – Cricket ทีมนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ ผ่านเข้ารอบ 12 ทีม จาก 64 ทีมทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดผลงานรางวัล Best of the Best โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

Read more

การมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิศวกรสังคม ขอแสดงความยินดีกับ นายอภินันท์ อัตชู Apinan Attachoo นักศึกษาชั้นปีที่ 4

การมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วิศวกรสังคม ขอแสดงความยินดีกับ นายอภินันท์ อัตชู Apinan Attachoo นักศึกษาชั้นปีที่ 4 #สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 90,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี โดยมี

Read more

พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันอังคารที่ ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบเข็มพร้อมเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี ประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้นับถือพระพุทธศาสนาและมีความประพฤติดี ระหว่างเทศกาลวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม

Read more

ผลการประเมินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2563

ประกาศ!ผลการประเมินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2563 ไฟล์ตัวประกาศผล และลิงค์ที่ประกาศผล ได้แก่ เว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม https://www.deqp.go.th/news/view/public/8900เพจ Facebook โครงการ Green Youthhttps://www.facebook.com/838496703168143/posts/1485060721845068/?d=n

Read more

กองบริการการศึกษา ปิดระบบลงทะเบียนเรียนปกติ(ชั่วคราว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม#ปิดระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติ (ชั่วคราว) เพื่อปรับลดค่าบำรุงการศึกษา 50 %  ปิดระบบระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564#สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่ประสงค์จะใช้ใบลงทะเบียนเรียนให้เข้าพิมพ์ใบลงทะเบียนใหม่ โดยไม่ต้องยกเลิกใบลงทะเบียนเดิม ในส่วนของยอดเงินค่าบำรุงการศึกษาจะปรับเป็น 50% โดยอัตโนมัติ  เริ่มปริ้นใบลงทะเบียนเพื่อชำระค่าเทอม วันที่ 23 สิงหาคม 64 เป็นต้นไป #โดยไม่เสียค่าปรับเข้าพิมพ์ใหม่โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ 055-267101 งานจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Read more

ขอให้นักศึกษาใหม่ รหัส 64 ระดับปริญญาตรี ดำเนินการอัพโหลดรูปถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษาภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2564

#นักศึกษาใหม่อัปโหลดรูปเพื่อทำบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอให้นักศึกษาใหม่ รหัส 64 ระดับปริญญาตรี ดำเนินการอัพโหลดรูปถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 อัปโหลดไฟล์ คลิกที่นี่ https://reg.psru.ac.th/std_uppic/login.php

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นายอภินันท์ อัตชู Apinan Attachoo นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

ขอแสดงความยินดีกับ นายอภินันท์ อัตชู Apinan Attachooนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม#ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 90,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

Read more

ชุดเฟรชชี่สุดเท่พร้อมส่งถึงมือ PSRU FRESHMAN’64 นักศึกษาใหม่ (ทุกคน) รหัส64

#ชุดเฟรชชี่สุดเท่พร้อมส่งถึงมือแล้วPSRU FRESHMAN’64นักศึกษาใหม่ (ทุกคน) รหัส64 โปรดแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งชุด FRESHMAN”64 คลิกที่นี่ shorturl.asia/62ZuO ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 สิงหาคม 2564 เมื่อน้องๆ กรอกข้อมูลครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลอย่างถี่ถ้วน….แล้วจึงกด “ส่ง” ข้อมูล …จึงจะสำเร็จ#สำหรับผู้สนใจที่สั่งจองในรอบทั่วไปไม่ต้องกรอกข้อมูลนี้งานกิจกรรมนักศึกษา

Read more