ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น🔵🎉ขอแสดงความยินดี🎉กับนักศึกษาสาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่ได้รับรางวัล✨รองชนะเลิศอันดับที่1✨จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 📌วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ🥳

Social Share

Leave a Reply