มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ออกประกาศปิดหอพักนักศึกษา ชั่วคราว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ออกประกาศปิดหอพักนักศึกษา ชั่วคราว
ในสถานการณ์ Covid-19 ตั้งแต่ 1 – 30 ก.ค. 64
📲 อ่านประกาศ มรพส. คลิกที่นี่ shorturl.asia/kCi0r

Leave a Reply