เปิดรับข้อเสนอโครงการ Co-Research ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

📢 เปิดรับข้อเสนอโครงการ Co-Research
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
“โครงการ การวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research)”
ที่มุ่งเน้นงานวิจัยที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วในระดับห้องปฏิบัติการ
(Lab Scale) และพร้อมที่จะต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ในรูปแบบของ
🎯 ได้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ที่มีความต้องการทางตลาดสูง
🎯 เกิดกระบวนการลดต้นทุนและเวลาในการผลิตได้ชัดเจน
🎯 เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
🎯 เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อประชาชนในวงกว้างและเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับสูง
🎯 ยกระดับความสามารถการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน เกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัย ในมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง
💰💰 มูลค่าโครงการ 1,000,000 บาทขึ้นไป 💰💰
*อุทยานวิทยาศาสตร์ : สนับสนุนไม่เกิน 40%
*ภาคเอกชนร่วมลงทุนไม่ต่ำกว่า 60% (ในรูปแบบทั้ง In-cash และ In-kind )
🎊 อ่านรายละเอียดและขอบเขตการดำเนินงาน
และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://shorturl.asia/HRBir

🎯 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
📍 สนใจเข้าร่วมโครงการ
☎️สามารถติดต่อได้ที่ 091-4134928 (พรทิพย์)

Social Share

Leave a Reply