ขบวนการสร้างสื่อ “นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”

ขบวนการสร้างสื่อ 📣 “นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”
อยากเฟี้ยว ก็เลี้ยวมา…….เพราะที่นี่ เรียนรู้ควบคู่ การปฏิบัติ 🎬🎤🎥
น้องๆ หนูๆ ถึงพวกเราจะดูไร้สาระแต่รับรองว่าเข้ามาแล้ว สาระล้วนๆ ความรู้ที่มีให้ เตรียมพร้อมมอบให้น้องๆ หนูๆ นะจ๊ะ
.
.
เมื่อรับชมภาพโปสเตอร์แล้วอย่าลืม!! กรอกแบบสอบถามด้วยนะครับ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาการทำงานต่อไป กราบขอบพระคุณ ขอบใจ ขอบพระทัย แต้งกริ้วว อย่างสูงยิ่งมา ณ โอกาสนี้ 👇👇👇
_________________________
จัดทำโดย
นายสิทธิพรชัย ดวงดาว
นายรุ่งศักดิ์ มีศรี
นายสืบศักดิ์ สุคงเจริญ
นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ เอกวารสารศาสตร์ ชั้นปีที่4
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Social Share

Leave a Reply