มาตรการช่วยเหลือ นศ. ช่วง COVID-19 ระรอกใหม่ มรพส.ขานรับนโยบาย ลดค่าเทอม 50% และให้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติม อีกรายละ 2,000.- บาท

1.) คืนเงินค่าบำรุงการศึกษาร้อยละ 50 ในเทอม 1/2564 ในระดับปริญญาตรี โท เอก และประกาศนียบัตรต่างๆ (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ) สำหรับหลักสูตรที่มีค่าบำรุงการศึกษาตั้งแต่ 50,001 บาท ลดร้อยละ 30 ทั้งนี้ไม่น้อยกว่าที่ อว. กำหนด (เดิมลด 10% + 40% รวมเป็น 50%)
2.) เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมรายละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (เฉพาะระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ)
3.) เงินที่จะช่วยเหลือได้มาจาก เงินเหลือจ่ายจากคณะ ศูนย์ สำนัก และเงินโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจากแหล่งเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 และแหล่งเงินรายได้สะสม หรือกองทุนเงินรายได้
4.) งดค่าดำเนินการผู้บริหาร กศ.ป.ป. (ที่มีเงินประจำตำแหน่ง) และหัวหน้าสำนักงานที่มีเงินประจำตำแหน่ง เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ส.ค.- ต.ค. 64

(มติคณะกรรมการบริหาร มรพส. / ส่วนขั้นตอนและวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ขอให้น้องๆ อดใจรอประกาศจาก ม. อีกครั้งนะคะ / ถ้าทราบรายละเอียดแล้ว แอดมินจะรีบแจ้งให้ทุกคนทราบทันทีค่ะ

Leave a Reply