Cultural_Ambassador ยินดีต้อนรับสาวงามในฐานะฑูตวัฒนธรรมไทย-อเมริกา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยินดีต้อนรับ Jessica longstreth : Miss Thai-Arizona 2021-2022

#Cultural_Ambassador ยินดีต้อนรับสาวงามในฐานะฑูตวัฒนธรรมไทย-อเมริกา
▪️ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยินดีต้อนรับ Jessica longstreth : Miss Thai-Arizona 2021-2022 ในโอกาสปฏิบัติภารกิจเผยแพร่วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้บริการห้องพักที่ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก ตลอดจนร่วมบันทึกวีดิทัศน์นำเสนอข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวในศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (1) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ ☑️18-19 มิถุนายน 2565

 

Social Share

Leave a Reply